Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Vabilo na 2. strokovni posvet "Ekonomika občinskih gospodarskih javnih služb"

STROKOVNI POSVET

EKONOMIKA OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

RIMSKE TOPLICE, 16.˗17. MAJ 2019

 

Inštitut za javne službe vabi na 2. strokovni posvet »Ekonomika občinskih gospodarskih javnih služb«, ki bo potekal 16. in 17. maja 2019 v Rimskih Toplicah

Na strokovnem posvetu bodo ugledni strokovnjaki in dobri poznavalci izvajanja občinskih gospodarskih javnih služb predstavili številne aktualne pravne in ekonomske vsebine ter konkretne rešitve za probleme, s katerimi se na teh področjih srečujejo občine in komunalna podjetja. Med drugim bodo izpostavljeni ključni pogledi o pravni ureditvi organiziranja in financiranja zapiralnih del na odlagališčih komunalnih odpadkov in monitoringa po zaprtju odlagališč ter o problematiki zaračunavanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Predstavljen bo novi Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah ter nove odgovornosti organov vodenja in nadzora po spremembah Zakona o revidiranju. Posebna pozornost bo namenjena ustrezni cenovni politiki ter v praksi vedno znova aktualnemu oblikovanju, določanju in nadziranju cen komunalnih storitev. Predstavljeni bodo različni problemi iz prakse ter kako jih izvajalci in občine rešujejo. Osvetljene bodo tudi številne druge zanimive tematike s področja računovodstva in vrednotenja javne infrastrukture, sodobne poslovne analitike ter zagotavljanja varnosti poslovnih sistemov in prepoznavanja spletnih prevar, zato vabljeni, da se udeležite zanimivega strokovnega posveta.

Podrobnejše informacije o programu posveta, načinu prijave, kotizaciji in možnosti nastanitve si oglejte na spletni strani posveta. Prijave so odprte do 14. maja 2019.

Prijavni obrazec se nahaja tu.

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija