Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Komunala Novo mesto s "komunalnim snovnim krogom" piše pionirsko zgodbo

Kaj lahko naredijo prebivalci v zavzeti in trajnostno naravnani lokalni skupnosti na čelu s komunalnim podjetjem, uspešno dokazujejo v Mestni občini Novo mesto in sedmih sosednjih občinah. Prvi so leta 2015 začeli namensko zbirati kartonsko embalažo za mleko in sokove, t. i. tetrapak embalažo, ki jo pošiljajo v recikliranje v podjetje Lucart, da iz nje izdelajo higienske papirnate izdelke in podajalnike zanje.

krožno gospodarstvo novo mesto

Projekt uspešno teče že četrto leto, izdelke iz surovin, ki jih zbirajo v svojem lokalnem okolju, pa koristno uporabljajo v lokalnih institucijah, kot so občine, komunalno podjetje, šole, knjižnice … S svojo odpadno embalažo pokrivajo že 50,9 odstotka svojih potreb po surovini za izdelavo higienskega papirja, delež pa vsako leto raste. Reciklirali so okoli 2,6 milijona kosov litrske kartonske embalaže za tekoča živila. V treh letih so tako pred sečnjo ohranili 2.200 kvadratnih metrov gozda in preprečili izpuste 60 ton emisij CO2.  

To je pionirska inovacija, t. i. komunalni snovni krog, ki je vzdržen in učinkovit primer krožnega gospodarstva v lokalni skupnosti. Je otipljiv, učinkovit in trajnosten model, ki prinaša prihranke in ohranja gozdove. Partnerji prvega komunalnega snovnega kroga so Komunala Novo mesto, podjetje Dinos z embalažno shemo Unirec ter podjetji Lucart in Valtex. Občani tako postajajo vse bolj samozadosten vir surovin za izdelke, ki jih potrebujejo.

Zakaj je komunalni snovni krog potreben in koristen?

Zaradi pretiranega potrošništva porabljamo še enkrat več naravnih virov, kot jih je narava sposobna nadomestiti. Boj za primarne surovine se je na trgu že začel, cene pa skokovito naraščajo.

Podjetja zato iščejo možnosti in priložnosti za pridobivanje kakovostnih sekundarnih surovin iz izdelkov, ki jih potrošniki zavržemo kot odpadke. V njih je veliko uporabnih surovin. Če tovrstne odpadke ustrezno ločimo, jih je mogoče reciklirati, iz sekundarnih surovin pa se izdelajo novi, uporabni izdelki.

Na novomeškem koncu pišejo pionirsko zgodbo

krožno gospodarstvo novo mesto

V projekt komunalnega snovnega kroga Novega mesta z okolico so bili v pilotni fazi posredno vključeni starši otrok iz sodelujočih osmih šol, ki so odpadno embalažo za mleko in sokove zbirali doma, otroci pa so jo prinašali v šole ter tekmovali, kateri razred je bo zbral več in dobil nagrado. Priložnost za sodelovanje so imeli tudi drugi občani. "Spodbujali smo jih tako, da so za ločeno embalažo prejeli nagrado: papirnate robčke iz predelane odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove," pove mag. Gregor Klemenčič, direktor Komunale Novo mesto.

Pomembna dodana vrednost je, da otroci vidijo, da so odpadki vir surovin za druge izdelke, ki jih prav tako uporabljajo v vrtcu, pravi Ana Srpčič, ravnateljica Vrtca Čebelica Šentjernej. "Pokažemo jim, da en material v našem vrtcu kroži in živi v različnih izdelkih. To ni samo zanimiva zgodba, to je konkretna dobra praksa, ki koristi vsem v naši lokalni skupnosti."

Tudi Dušan Krštinc, župan Občine Straža, ponosno pove: "Tri leta uspešnega delovanja komunalnega snovnega kroga, v katerega je vključena tudi naša občina, dokazuje, da v lokalnih skupnostih lahko oblikujemo partnerstva za trajnostno življenje. Marsikdo se prej ni zavedal, kako pomemben in dragocen vir surovin je odpadna kartonska embalaža za mleko in sokove. Pohvalo si zaslužijo tako ustanove kot občanke in občani vseh sodelujočih občin, saj je prav dosledno ločevanje odpadkov temelj delovanja našega kroga."

Priložnost za trajnostno ravnanje s to vrsto odpadkov zdaj prepoznavajo tudi druge slovenske občine.

Kako deluje komunalni snovni krog v Novem mestu?

Izjemna povezava inovativnega postopka recikliranja in izvirne ideje

Inovativni proizvodni postopek recikliranja kartonske embalaže za mleko in sokove so razvili v italijanskem podjetju Lucart. Komunalni snovni krog pa je izvirna ideja Nika Kumarja, pobudnika skupnosti Eko iniciativa in direktorja slovenskega podjetja Valtex. Projekt je na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu med številnimi podjetji, institucijami, mesti in regijami z vsega sveta prejel posebno pohvalo – highly commended.

"V Lucartu verjamemo v trajnostne inovacije, ki prinašajo dolgoročno uspešnost, zato kot eden največjih evropskih proizvajalcev higienskega papirja ta pionirski projekt in referenčni primer dobre prakse promoviramo ter spodbujamo druge države, da mu sledijo," poudarja Tommaso De Luca, direktor korporativnega komuniciranja v podjetju Lucart.

Vsaka lokalna skupnost ima lahko svoj komunalni snovni krog

Da v svoji občini vzpostavite svoj komunalni snovni krog kartonske embalaže za mleko in sokove, ne potrebujete veliko. Ravnanje z odpadno embalažo je namreč na ravni države urejeno z zakonodajo. Potreben je samo dogovor med štirimi partnerji kroga: med komunalnim podjetjem, družbo za ravnanje z odpadno embalažo ter podjetjema Lucart in Valtex.

Pet korakov komunalnega snovnega kroga:

  1. Vsak posameznik izpraznjeno kartonsko embalažo za mleko in sokove tako kot do zdaj odlaga v rumeni zabojnik za odpadno embalažo.
  2. Komunalno podjetje rumene zabojnike prazni po utečenem urniku, vsebino odpelje in jo preda družbam, ki so pristojne za ravnanje z odpadno embalažo.
  3. Ta podjetja jo v sortirnem centru ločijo na različne frakcije: na plastično, kovinsko in tetrapak embalažo. Sortirane frakcije stisnejo v bale in odpeljejo v predelavo.
  4. Balirano kartonsko embalažo za mleko in sokove prevzame podjetje Lucart. Tam embalažo reciklirajo in iz reciklirane surovine izdelajo nove, kakovostne papirnate higienske izdelke, skladne z visokimi okoljskimi in zdravstvenimi standardi.
  5. Nove izdelke podjetje Valtex kot Lucartov slovenski distributer dobavi javnim ustanovam v vaši občini.

Poslovni model okoljskega spoštovanja

krožno gospodarstvo novo mesto

V Novem mestu so se odločili, da tri leta uspešnega delovanja prvega komunalnega snovnega kroga zaznamujejo z Dnevom krožnega gospodarstva in slovesno podelijo priznanja vsem vključenim občinam ter osmim ustanovam, ki so sodelovale v pilotnem projektu.

Poseben gost dogodka, italijanski veleposlanik v Sloveniji Paolo Trichilo, je poudaril odlično slovensko-italijansko sodelovanje. Projekt so februarja letos predstavili tudi v Rimu. Povedal je: "Prihodnost proizvodnega sektorja je v njeni sposobnosti recikliranja, zmanjševanja odvisnosti od primarnih surovin in zmanjševanja tako materialnih kot energetskih odpadkov. To je stališče Evropske unije, podpirajo pa ga uspešna podjetja, ki delujejo v ekosistemu krožnega gospodarstva." Tak poslovni model je vzdržen in trajnosten. V interesu vseh povezuje gospodarsko rast in okoljsko spoštovanje.

Ena embalaža, dva sklopa izdelkov

krožno gospodarstvo novo mesto

Podjetje Lucart preprečuje nastajanje odpadkov ter omogoča njihovo predelavo in kroženje surovin v novih izdelkih. Sistem EcoNatural recikliranje enega tipa embalaže deli v dva sklopa, ki se na koncu povežeta v celovito rešitev za uporabnika.

1. Iz recikliranih celuloznih vlaken, pridobljenih iz kartonskega dela embalaže za mleko in sokove, izdela higienske papirnate izdelke, kot so papirnate brisače, papirnati robčki in toaletni papir.

2. Iz reciklirane aluminijaste folije in polietilena, ki sta prav tako sestavna dela embalaže za mleko in sokove, izdela podajalnike za higienske papirnate izdelke.

 

Vir: Siol.net, 24. 4. 2019

Fotogalerija

 

Arhivi