Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Izvoljeni člani upravnega odbora in stalnih delovnih teles Zbornice komunalnega gospodarstva za obdobje 2019–2023

Aprila 2019 so potekale volitve v organe upravljanja zbornic in združenj Gospodarske zbornice Slovenije, na katerih so bili izvoljeni člani Upravnega odbora Zbornice komunalnega gospodarstva za mandatno obdobje 2019–2023. 

Za predsednika ZKG je bil tudi v tem mandatnem obdobju izvoljen g. Miran Lovrič,  direktor podjetja Vodovod in kanalizacija Nova Gorica d.d., z delom direktorja ZKG pa nadaljuje g. Sebastijan Zupanc

Podpredsednika ZKG sta g. Antun Gašparac, direktor podjetja Hydrovod d.o.o., ter g. Janko Širec, direktor Komunalnega podjetja Ptuj d.d.

   

g. Miran Lovrič, predsednik ZKG                  g. Sebastijan Zupanc, direktor ZKG

Za predstavnika ZKG v Skupščini GZS sta bila izvoljena g. Jože Leskovar, Kostak d.d., in g. Marko Fatur, Prodnik d.o.o.

V maju 2019 so bili vsi člani ZKG pozvani k predlaganju predstavnikov svojih podjetij v stalna delovna telesa ZKG. Stalna delovna telesa, ki delujejo po različnih področjih in dejavnostih, se srečujejo nekajkrat letno in zasedajo z namenom obravnave ključnih vprašanj. Stalna delovna telesa neposredno vplivajo na oblikovanje stališč Zbornice komunalnega gospodarstva in delovanje njenih strokovnih služb.

Za mandatno obdobje 2019–2023 so bile imenovane sestave naslednjih stalnih delovnih teles Zbornice komunalnega gospodarstva:

 

  • Komisija za ekonomiko; predsednik g. Antun Gašparac, Hydrovod d.o.o.
  • Komisija za oskrbo s pitno vodo; predsednik g. Marko Fatur, Prodnik d.o.o.
  • Komisija za odvajanje in čiščenje odpadnih voda; predsednik mag. Marko Cvikl, Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.
  • Komisija za ravnanje z odpadki; predsednik g. Drago Dervarič, Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.
  • Komisija za urejanje in čiščenje javnih površin; predsednik mag. Gregor Klemenčič, Komunala Novo mesto d.o.o.
  • Komisija za pogrebno in pokopališko dejavnost; predsednik mag. Robert Martinčič, ŽALE, d.o.o.
  • Komisija za dimnikarsko dejavnost; predsednik mag. Aleksander Županek, Dimnikarstva Županek d.o.o.

 

Fotogalerija

 

Arhivi