Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Klub direktorjev Zbornice komunalnega gospodarstva razpravljal o ključnih vprašanjih komunalnega gospodarstva

V sredo, 12. junija 2019, je na Ljubljanskem gradu potekalo srečanje Kluba direktorjev Zbornice komunalnega gospodarstva. Na srečanju je bila predvidena udeležba ministra za okolje in prostor g. Simona Zajca, ki se srečanja ni uspel udeležiti, zato so direktorji članskih podjetij Zbornice komunalnega gospodarstva razpravljali o najbolj perečih vprašanjih, ki trenutno pestijo slovensko komunalno gospodarstvo, o katerih so se želeli pogovoriti z ministrom, in oblikovali usmeritve za prihodnje delo. 

Pogovor so vodili predsednik Kluba direktorjev g. Drago Dervarič, direktor Saubermacher - Komunale Murska Sobota d.o.o., direktor Zbornice komunalnega gospodarstva g. Sebastijan Zupanc in direktor projektov Zbornice komunalnega gospodarstva g. Iztok Rozman.

Udeleženci so se dotaknili ključnih vprašanj na področju na področju ravnanja z odpadki, kot je problematika z odpadno embalažo in odpadnimi nagrobnimi svečami, vprašanje podaljšane odgovornosti proizvajalcev in vprašanje energetske izrabe odpadkov, kjer Slovenija še vedno ni samozadostna. Na področju oskrbe s pitno vodo je bilo izpostavljeno vprašanje načrtov glede ureditve pravice do pitne vode, kjer ta še ni zagotovljena, in načrtov glede ohranjanja dobro delujoče javne službe oskrbe s pitno vodo. Udeleženci so se dotaknili tudi vprašanja vodnih izgub, obnove infrastrukture ter Direktive o pitni vodi, ki je trenutno v postopku sprejemanja. Tudi na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode ostajajo pomembna odprta vprašanja. V oblikovanju je predlog novega Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki bo ključen dokument za izpolnjevanje obveznosti iz Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode. Dotaknili so se tudi dimnikarske dejavnosti in dejavnosti urejanja in čiščenja javnih površin.

Fotogalerija

 

Arhivi