Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Več kot 150 udeležencev na predstavitvi osnutka Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

Predstavniki Ministrstva za okolje in prostor so v sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva 11. julija 2019 več kot 150 udeležencem, pretežno s strani občin in izvajalcev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, predstavili osnutek Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

PREDSTAVITEV

Z dnem 10. 7. 2019 se je začela javna obravnava osnutka Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
Osnutek dokumenta s prilogami in podatkovnim slojem osnutka noveliranih aglomeracij je dostopen na povezavi:
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/zakonodaja-ministrstva-za-okolje-in-prostor/

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do vključno srede, 21. avgusta 2019, na e-naslov: gp.mop(at)gov.si.
Pregledovanje prostorskih in opisnih podatkov osnutka noveliranih aglomeracij je možno preko povezave:
http://gis.arso.gov.si/PassAuth/AutoAuth.aspx?ReturnUrl=/gis/profile.aspx?id=UWWTD_AXL@Arso

Uporabniško ime: aglo2019
Geslo: aglo2019

Novica o Operativnem programu v javni obravnavi je objavljena tudi na povezavi:
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/novice-ministrstva-za-okolje-in-prostor/

Fotogalerija

 

Arhivi