Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: S 1. 9. 2019 se je pričelo zbiranje podpisov za izenačitev povračila za malico v javnih in zasebnih komunalnih podjetjih

Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP), ki ureja višino nekaterih povračil v zvezi z delom, je v veljavi od leta 1997. Z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ je zakon prenehal veljati za vse subjekte, razen za tiste, ki so v večinski lasti lokalnih skupnosti oziroma države. Med ta podjetja spada tudi večina komunalnih podjetij v Slovenij. ZPSDP med drugim opredeljuje maksimalno višino povračila stroškov prehrane med delom, ki jo omejuje na 4,61 € na dan, medtem ko je po Kolektivni pogodbi komunalne dejavnosti pravica povračila določena v višini 6,12 €. S tem prihaja med zaposlenimi v komunalni dejavnosti do občutne diskriminacije, saj delavci komunalnih podjetij v lasti lokalnih skupnosti na letni ravni prejmejo približno 400 € manj regresa za prehrano med delom v primerjavi z delavci komunalnih podjetij zasebnega sektorja. To jih postavlja v neenakopraven položaj, predvsem z ozirom na dejstvo, da so številna delovna mesta v komunalni dejavnosti visoko fizično intenzivna in so ti zaposleni prikrajšani za možnost oskrbe z ustrezno prehrano, ki je ključnega pomena za kakovostno opravljanje njihovega dela.

 

Zato sta Zbornica komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS-ZKG) in Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS) s 1. 9. 2019 pričela zbirati podpise v podporo spremembi zakona, s katero bo mogoče določbe Kolektivne pogodbe komunalne dejavnosti uporabiti za vse delavce in bodo vsi delavci za enako delo obravnavani enako, ne glede na lastniško strukturo njihovega delodajalca.

 

Za uspešno vložitev predloga zakona za izenačitev povračila stroškov prehrane je treba zbrati vsaj 5000 veljavnih podpisov, ki se bodo zbirali od 1. septembra do 30. oktobra 2019.

  

  

Svojo podporo spremembi zakona so s podpisom podali Sebastijan Zupanc in Iztok Rozman (GZS-ZKG) ter Majda Marolt (SKVNS) in Lidija Jerkič (ZSSS).

 

Volivci podporo lahko oddajo osebno na upravnih enotah preko predpisanih obrazcev, ki so na voljo spodaj. Potrjen obrazec, podpisan s strani volivca in uradne osebe, je potrebno poslati na naslov:

 

 

SKVNS                                  ali                    GZS-Zbornica komunalnega gospodarstva

Dalmatinova 4                                              Dimičeva 13

1000 Ljubljana                                              1000 Ljubljana

 

Podporo pobudi lahko vsi tisti s kvalificiranim digitalnim potrdilom oddajo tudi preko preko državnega portala eUprava. V tem primeru obrazca ni potrebno pošiljati pobudniku, saj bo to zanj storila upravna enota, ki bo overila identiteto volivca.

 

Več o načinih zbiranja podpisov je na voljo v napotkih Ministrstva za notranje zadeve spodaj. Prav tako so vam za uporabo na voljo tudi plakati s pozivom k oddaji podpore.

 

VEČ SI LAHKO OGLEDATE V PRISPEVKIH: 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174635492 

https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/delavci-javnih-komunalnih-podjetij-zaradi-zastarelega-zakona-ob-400-evrov-nadomestila-letno/498449


Dokumenti:

 

Fotogalerija