Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: 9. konference komunalnega gospodarstva udeležilo več kot 350 predstavnikov komunalne sfere

Na letošnji 9. konferenci komunalnega gospodarstva, ki je potekala 19. in 20. septembra 2019 v Kongresnem centru Olimia v Podčetrtku v organizaciji GZS-Zbornice komunalnega gospodarstva, se je zbralo preko 350 udeležencev iz sfere komunalnega gospodarstva, resornih ministrstev, društev in druge zainteresirane javnosti.

Na dvodnevni konferenci so udeleženci razpravljali o vplivu razvoja komunalnih dejavnosti na sodobno družbo. Današnji čas kot edina gotovost zaznamujejo informacijske, tehnološke in globalizacijske spremembe. Odgovor na izzive sodobnega časa so lahko le znanje za trajnostni razvoj, sodobni pristopi, ustvarjalnost in zavzetost ter odprt dialog in sodelovanje vseh deležnikov. Katera so ta znanja, so z različnih zornih kotov osvetlili zanimivi govorci in v dialogu z udeleženci iskali odgovore na najbolj pereča prihajajoče izzive v komunalni dejavnosti.

Oglejte si utrinke z 9. Konference komunalnega gospodarstva: 

Vsem predavateljem, udeležencem in sponzorjem konference se iskreno zahvaljujemo za doprinos h kakovostnim vsebinam in močni udeležbi, ki nakazuje na pomembnost tovrstnih srečanj in je omogočila širok diskurz vseh deležnikov kot predpogoj za iskanje pravih rešitev, izmenjavo dobrih praks in krepitev kakovosti slovenskega komunalnega gospodarstva.

Fotogalerija