Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Komunala Brežice med prvimi podjetji v Sloveniji prejela certifikat GEMA za enakost med spoloma

V Javnem podjetju Komunala Brežice so 26. septembra 2019 iz rok ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenije Klampfer prejeli certifikat GEMA za enakost med spoloma. »Na Komunali Brežice smo od samega začetka poslovanja enakosti med spoloma namenjali pozornost, saj smo tudi v vodstvenem kadru zaposlovali polovico žensk. Zaposlene se ceni glede na njihove kompetence, sposobnosti, osebnostne lastnosti, nikakor pa se zaposlenih ne preferira glede na spol. Družba in življenje se konstantno modernizirata, zato se mi zdi predsodek oziroma diskriminacija zaposlovanja glede na spol zastarela in nikakor v skladu s filozofijo modernega sveta in pravičnega zaposlovanja,« je povedala direktorica Komunale Brežice mag. Jadranka Novoselc.

V Komunali Brežice se zavedajo, da so zaposleni bistvo podjetja in da so prav oni tisti, katerim gredo vse zasluge za laskava priznanja, ki jih je podjetje pridobilo tekom zadnjih nekaj let. »Pomembno se mi zdi, da se vključujemo v projekte, ki pripomorejo k višanju organizacijske klime in posledično tudi k pripadnosti posameznega zaposlenega k podjetju«, je še dodala direktorica Novoselčeva.

Komunala Brežice se je vključila v pilotni projekt Let’s Head Private: Mainstreaming Gender Equality in Slovenia’s Private Sector, ki ga je v sodelovanju z Veleposlaništvom Združenih držav Amerike v Ljubljani in Združenjem Manager izvajal Inštitut za proučevanje enakosti spolov. Gre za pilotni projekt, v katerem so z aktivno participacijo petih slovenskih podjetij oblikovali družbeno odgovorni certifikat na področju enakosti spolov.

 

Certifikat GEMA je na podelitvi v sklopu Managerskega kongresa v Portorožu prevzela Jasmina Butara (foto: Komunala Brežice)


Javno podjetje Komunala Brežice je v zadnjih letih prejelo priznanje za Naj zaposlovalca leta in posebno priznanje za starejšim prijazno podjetje. Za svoje družbeno odgovorne aktivnosti je prejelo nagrado Horus 2017 – slovenska nagrada za družbeno odgovornost, za celostno upravljanje s človeškimi viri pa HRM projekt 2017. Upravlja sedem javnih vodovodnih sistemov, tri kanalizacijske sisteme (Brežice, Obrežje in Globoko), 182 ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov, pokopališče in tržnico v Brežicah, občinske in zasebne večstanovanjske objekte ter poslovne prostore. Glavno poslanstvo podjetja je trajnostno zagotavljanje visokokakovostnih storitev gospodarskih javnih služb vsem uporabnikom občine Brežice pod enakimi pogoji in poštenih cenah.

Fotogalerija