Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Začenja se Evropski teden zmanjševanja odpadkovV soboto, 16. novembra, se je uradno začel Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ena najbolj uglednih in prepoznanih ozaveščevalnih akcij na tem področju. Teden se letos posveča praksam, kako učinkovito ozaveščati in izobraževati javnost o prednostnih načinih ravnanja z odpadki. V Sloveniji bo fokus na ponovni uporabi, s poudarkom na kosovnih odpadkih, odpadnemu tekstilu in odpadnih oblačilih ter odpadni embalaži. V Sloveniji je uradno prijavljenih 49 akcij, po neuradnih ocenah pa naj jih bi se jih odvilo več kot 100.

Evropski teden zmanjševanja odpadkov je tako v Evropi kot v Sloveniji postala vsakoletna tradicija, v sklopu katere se še intenzivneje posvečamo dobrim praksam in priporočilom, kako učinkovito preprečevati nastajanje odpadkov. Od leta 2008, ko je bila akcija organizirana prvič, je ta zrasla iz manjše pobude v eno največjih evropskih ozaveščevalnih pobud, v sklopu katere se je do danes odvilo več kot 100.000 akcij širom Evrope. Samo letos se jih bo odvilo več kot 16.500.

Slovenija v pobudi sodeluje od leta 2010, od leta 2014 pa je koordinatorstvo prevzela Zbornica komunalnega gospodarstva, ki ga v zadnjih letih vodi v soorganizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor.

S skupnimi močmi smo uspeli doseči, da je postal Evropski teden zmanjševanja odpadkov največja ozaveščevalna akcija tudi v Sloveniji, kar dokazuje vse večje število sodelujočih in rekordno število prijav, ki jih je v zadnjih dveh letih več kot sto deset,” je dejal Iztok Rozman i Zbornice komunalnega gospodarstva.

 

LETOS VEČJA POZORNOST NA PONOVNI UPORABI

Preprečevanje nastajanja odpadkov je najbolj zaželeno vedenje pri ravnanju z odpadki -  najboljši odpadek je namreč tisti, ki ga ni. Obstajajo številni načini, kako lahko proizvedemo manj odpadkov, eden izmed bolj učinkovitih je ponovna uporaba.

V sklopu Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov je zato v Sloveniji letošnji fokus ravno na ponovni uporabi, s poudarkom na treh vrstah odpadkov, ki so še posebej pereči: kosovni odpadki, odpadni tekstil in odpadna oblačila ter odpadna embalaža.

Po zadnjih podatkih SURS-a smo v Sloveniji namreč v letu 2015 uvozili 92.670 ton oblačil, od tega je bilo zgolj 2.153 ton ločeno zbranega tekstilnega materiala, za velik delež tekstilnega materiala sploh ne vemo, kje je, oziroma kam izginja. Problematični so tudi kosovni odpadki, saj med odpadki konča veliko kosov pohištva in drugih predmetov, ki bi jim lahko z majhnimi spremembami podaljšali življenjsko dobo, velik delež odpadkov pa konča tudi na divjih odlagališčih, ki jih je po zadnjih podatkih več kot 9.000 po vsej Sloveniji.

V centrih ponovne uporabe iz starih izdelkov, pohištva in oblek pripravijo vsako leto 250 ton uporabnih kosov za nadaljnjo uporabo. Pri tem so pozorni na to, da pri popravilih ali izdelavi novih izdelkov ne uporabljajo novih materialov ali virov in da česar ne morejo uporabiti, reciklirajo ali usmerijo k različnim odjemalcem. Marinka Vovk, ustanoviteljica centrov ponovne uporabe, pravi, da smo v Evropi primer dobre prakse, ključna težava pa je, da je trg majhen in da primanjkuje sistemske podpore te dejavnosti.


NA MINISTRSTVU ZA OKOLJE IN PROSTOR NIČ VEČ PLASTIKE

Na Ministrstvu za okolje in prostor si že dlje časa prizadevajo zmanjševati uporabo plastike za enkratno uporabo v njihovih prostorih, Ministrstvo je med drugim tudi prejemnik in podpornik certifikata VODA IZ PIPE, ob letošnjem Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov pa so se k zmanjševaju plastike tudi uradno zavezali. Lončke za enkratno uporabo iz kavnih avtomatov i so tako zamenjali s kozarci in skodelicami, čajne prostore, kuhinjske kotičke in prostore, kjer zaposleni obedujejo, pa so opremili s plakati in pozivi, s katerimi zaposlene spodbujajo k zmanjševanju uporabe plastike za enkratno uporabo. Ministrstvo za okolje in prostor je ob tem pozvalo tudi ostala Ministrstva, da storijo enako.

”V Ministrstvu za okolje in prostor verjamemo, da naše delo presega zgolj zadovoljevanje zakonskih okvirjev in temelji tudi na spreminjanju vedenjskih vzorcev ter spodbujanju odgovornejšega vedenja do okolja. To pa pomeni, da tudi sami uresničujemo zadane zaveze in smo s svojim delovanjem za dober vzgled.” je dejala Jana Miklavčič, vodja Sektorja za odpadke na Ministrstvu za okolje in prostor.

V Zbornici komunalnega gospodarstva smo se ob letošnjem Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov odločili za drugačno akcijo, ki ne bo potekala v obliki dogodka, temveč v obliki komunikacije na družbenih omrežjih. V akciji Ponovno uporabo spremenimo v navado bomo tako s pomočjo družbenih omrežij komunalnih podjetij delili izkušnje posameznikov, ki filozofijo ponovne uporabe in odgovornega vedenja uspešno udejanjajo v vsakdanjem življenju, ter na ta način k sodelovanju povabili tudi sledilce. Tako bomo skušali za ponovno uporabo navdušiti kar čim več prebivalcev. Pridružite se nam na FB @Skupaj za boljšo družbo!

 

Fotogalerija

 

Arhivi