Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Podpisana Tarifna priloga h KPKD za leto 2020

V sredo, 18. decembra 2019, so socialni partnerji Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti GZS – Zbornica komunalnega gospodarstva in Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za storitve kot predstavnika delodajalcev ter Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (ZSSS) in KNSS – Neodvisnost Konfederacija novih sindikatov Slovenije kot predstavnika delojemalcev podpisali Tarifno prilogo h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, ki se uporablja od dne 1. 1. 2020 dalje

S podpisom tarifne priloge so pogodbeni partnerji dosegli uskladitev glede dviga najnižjih osnovnih plač v komunalnih dejavnostih. Z uveljavitvijo Tarifne priloge se zneski najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti s 1. 1. 2020 linearno povečajo za 3,65 %. Tako bo najnižja osnovna plača za prvi tarifni razred znašala 521,77 EUR, za drugi 568,46 EUR, za tretji 629,12 EUR, za četrti 736,50 EUR, za peti 801,84 EUR, za šesti 1.063,23 EUR, za sedmi 1.315,29 EUR, za osmi 1.688,72 EUR in za deveti tarifni razred 2.015,44 EUR. Regres za letni dopust še naprej znaša najmanj 1.050,00 EUR.

Pogodbeni strani sta Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že podali vlogo za vpis Tarifne priloge v evidenco kolektivnih pogodb. Tarifna priloga bo pričela veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, predvidoma v januarju 2020.

Do podpisane Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti za leto 2020 lahko dostopate tu:

TARIFNA PRILOGA H KOLEKTIVNI POGODBI KOMUNALNIH DEJAVNOSTI ZA LETO 2020

 

Slika(od leve proti desni): g. Vladimir Klobas, KNSS – Neodvisnost; ga. Majda Marolt, predsednica SKVNS; ga. Tatjana Arčan, predsednica Sekcije za storitve pri ZDS; g. Sebastijan Zupanc, direktor ZKG

Fotogalerija

 

Arhivi