Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Priporočila v povezavi s koronavirusomNAVODILA MOP ZA RAVNANJE OB VIRUSU COVID 19 – PODROČJE ODPADKOV IN ODPADNE VODE (POSODOBLJENO)

Ministrstvo za okolje in prostor je podalo navodilo, kako ravnati z odpadki v gospodinjstvih z bolniki, ki kažejo znake bolezni koronavirusa COVID-19, ter določene informacije glede blata iz KČN in komunalne odpadne vode.

 

To navodilo je dostopno na naslednji povezavi (dopolnjeno dne 18. 3. 2020):

https://www.gov.si/novice/2020-03-17-odpadke-v-gospodinjstvih-z-bolniki-ki-kazejo-znake-bolezni-koronavirusa-covid-19-se-lahko-odvrze-izkljucno-v-posodo-za-mesane-komunalne-odpadke/.


 

SMERNICE WHO IN UNICEFA NA PODROČJU OSKRBE S PITNO VODO, ODPADNE VODE, RAVNANJA Z ODPADKI IN ZAGOTAVLJANJA JAVNE HIGIENE OB IZBRUHU KORONAVIRUSA

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in UNICEF sta pripravila smernice in priporočila za izvajalce javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadne vode ter ravnanja z odpadki v povezavi s tveganji, praksami in zagotavljanjem standardov javne higiene ob pojavu virusov, vključno s koronavirusom COVID-19.

Originalni dokument v angleškem jeziku je dostopen na tej povezavi.

GZS-Zbornica komunalnega gospodarstva je pripravila tudi neuraden slovenski prevod, ki je dostopen na tej povezavi. (Opozorilo: Prevod je neuraden, v primeru dvoma je veljavna angleška verzija.)

Trenutno še ni dokazov o preživetju virusa COVID-19 v pitni vodi ali kanalizaciji. Virus COVID-19 je po kemijski strukturi podoben drugim človeškim koronavirusom, za katere že obstajajo podatki in raziskave o njihovem preživetju v okolju in o učinkovitih ukrepih za njihovo deaktivacijo, zato dokument podaja smernice na podlagi obstoječih dognanj o drugih koronavirusih in trenutnem vedenju o koronavirusu COVID-19.

 

KOMENTAR NIJZ GLEDE MOŽNOSTI PRENAŠANJA KORONAVIRUSA S PITNO VODO 

"Ker gre za nov virus, za zdaj še ni dovolj raziskan, vendar za zdaj se ve, da se nov koronavirus med ljudmi prenaša kapljično. To pomeni, da je za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom, razdalja do bolnika 1,5 m.  Možno je, da se z novim koronavirusom okužimo ob stiku z onesnaženimi površinami, ni pa še zanesljivo dokazano. Čeprav ni dokazano, da bi se novi koronavirus prenašal po zraku (aerogeno), se svetuje previdnost in zaščita pri posebej tveganih posegih v zdravstveni ustanovi (npr. ob bronhoskopiji, kjer nastaja kužni aerosol). Bivanje v istem prostoru z bolnikom (če smo na razdalji 1,5 m) ne predstavlja tveganja. Prav tako ni podatka, da bi se virus prenaša z vodo. Virus namreč za preživetje potrebuje gostitelje - v tem primeru človeka."

– NIJZ, 13. 3. 2020

 

PRIPOROČILA NIJZ ZA POSTOPANJE Z UMRLIMI S COVID-19 ALI SUMOM NA COVID-19 (posodobljeno)

 Nacionalni inštitut za javno zdravje je posodobil Priporočila za postopanje z umrlimi s COVID-19 (ali sumom na COVID-19), ki so dostopna na tej povezavi.

Priporočila za postopanje z umrlimi s COVID-19 in dodatne smernice NIJZ so objavljene tudi na tej povezavi: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-zdravstveni-delavci.

 

POSLOVNI NASVETI V ČASU KORONAVIRUSA GZS

Gospodarska zbornica Slovenije je vzpostavila poseben portal s koristnimi informacijami glede koronavirusa, ki se bodo sprotno ažurirale in so dostopne na tej povezavi: https://www.gzs.si/koronavirus.

Na tem naslovu so objavljeni tudi odgovori na najpogostejša vprašanja o posledicah koronavirusa.

Fotogalerija

 

Arhivi