Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Cene grobnin se že višajo


Cene grobnin se že višajo

Na dve odločitvi ustavnega sodišča in upravnega sodišča, ki sta ključni za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti, čakajo javna podjetja in občine. Ustavno sodišče še ni odločilo, ali Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti iz leta 2016 v delu, ko pogrebno dejavnost opredeljuje kot tržno dejavnost, posega v izvirno pristojnost občin. Upravno sodišče pa odloča o pritožbi v povezavi s prenosom lastništva pokopališča na občino.

Celotni članek dostopen na tej povezavi!

Objavljeno v številki revije Glas gospodarstva GG april-maj 2020.

Fotogalerija