Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: ZEOS s projektom Spodbujamo e-krožno v spodbudo še uporabnim e-napravam

Družba ZEOS, d.o.o. je v začetku letošnjega leta skupaj s partnerjema GZS-Zbornico komunalnega gospodarstva in podjetjem za zbiranje in obdelavo odpadkov TSD, d.o.o. pričela z izvajanjem projekta Life Spodbujamo e-krožno. Projekt s sloganom »Še sem uporaben« bo trajal vse do konca leta 2024 in je sofinanciran je s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter Evropske komisije.
 

Projekt se osredotoča na ozaveščanje potrošnikov in deležnikov v verigi upravljanja z e-napravami. S pomočjo izgradnje ustrezne mreže, terenskih aktivnosti ter zakonodajnih predlogov vpliva na spreminjanje navad pri ravnanju z električnimi in elektronskimi napravami. Iz ustaljenih linearnih tirnic nas preusmerja v krožne načine ravnanja in nam nudi praktične alternativne možnosti kroženja e-naprav. Prispeva k učinkovitejšemu izvajanju ključnih elementov krožnega gospodarstva - s spodbujanjem procesov servisiranja, ponovne uporabe, obnove, souporabe ter nakupa storitev ustvarja pogoje, kjer bodo materiali ostajali dalj časa v obtoku ter tako omogočali ohranjanje naravnih virov.


Preko inovativnih orodij, kot so potujoča popravljalnica, kotički za oddajo aparatov v ponovno uporabo, spletna platforma krožnega gospodarstva, soorganizacija garažnih razprodaj in izposojevalnic izdelkov ter vzpostavitev centrov priprave aparatov na ponovno uporabo, se bo čim večji del e-odpadkov preusmerilo iz odlagališč in reciklažnih centrov.

Organizatorji projekta so v njegovi začetni, pripravljalni fazi. Te dni so zagnali projektno stran z naslovom krozno.zeos.si, na kateri lahko vsak najde osnovne informacije o projektu in načrtih za aktivnosti v prihodnjih letih ter nekaj zanimivih povezav z vsebino o krožnem gospodarstvu.

 

Vabljeni k ogledu strani in sledenju tematike tudi v prihodnosti!Avtor: ZEOS, d.o.o.

Fotogalerija