Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Matematika za upravljavce čistilnih naprav

MATEMATIKA ZA UPRAVLJAVCE ČISTILNIH NAPRAV


prof. dr. Milenko Roš

 

Matematika za upravljavce čistilnih naprav je učbenik, ki prikazuje načine izračunov pomembnih parametrov za vodenje in vrednotenje posameznih postopkov čiščenja odpadnih voda. Namenjen je upravljavcem in vodjem čistilnih naprav, strokovnjakom, zaposlenim v lokalnih skupnostih, inšpektorjem, učiteljem, študentom in okoljevarstvenikom, ki so povezani s čiščenjem odpadnih vod.  V knjigi so predstavljeni osnovni principi in izrazi, ki se uporabljajo v procesih čiščenja odpadnih voda. V vsakem poglavju so navedeni tudi uporabni primeri rešenih nalog.

Učbenik zajema naslednja poglavja:

  • Površina in volumen.
  • Izračuni s pomočjo spletnega brskalnika Google.
  • Kakovost odpadnih voda.
  • Vzorčenje odpadnih voda.
  • Osnovni parametri čiščenja odpadnih vod.
  • Koagulacija in flokulacija.
  • Obarjanje fosforja. 
  • Biološka čistilna naprava.
  • Šaržni biološki reaktor, SBR.
  • Osnove dimenzioniranja čistilnih naprav.

 


 

Učbenik je izšel leta 2019. Izdajatelj je Slovensko društvo za zaščito voda. Več informacij in naročanje na povezavi: https://sdzv-drustvo.si/publikacije/matematika-za-upravljavce-cistilnih-naprav/

 

Avtor o knjigi:

"V svojem dolgoletnem delu na področju čiščenja voda sem ugotovil, da imajo nekateri težave pri reševanju sorazmerno preprostih nalog. Zato sem se odločil, da napišem knjigo za vse, ki se kakor koli ukvarjajo z odpadnimi vodami in njihovem čiščenju. Obdelal sem osnovne principe in pojme, ki pridejo v poštev pri poznavanju in čiščenju odpadnih vod in ob vsakem poglavju dodal primere nalog, ki so podane po stopnjah, na preprost in razumljiv način. Upošteval sem mednarodni sistem enot (SI sistem), dodal pa sem tudi pretvorbe v druge enote, za primer, če bi kdo uporabljal ameriško ali britansko literaturo in njihove enote. Dodal sem tudi možnosti, ki jih omogoča Google pri preračunavanju različnih enot in računanju, ki je mnogokrat potrebno pri preprostejših računskih operacij."

O avtorju:

Profesor Milenko Roš, rojen v Celju, je doktor kemijskih znanosti. Od leta 1971 je bil zaposlen na Kemijskem inštitutu, v Laboratoriju za kemijo, biologijo in tehnologijo voda, ki ga je vodil več kot 25 let, vse do svoje upokojitve v letu 2009. V Sloveniji je organiziral medlaboratorijske primerjave za slovenske laboratorije, ki so bili vključeni v monitoring in analizo odpadnih voda. V slovenskem jeziku je objavil več knjig s področja čiščenja odpadnih vod in terminologijo na področju voda in je zelo prepoznaven po svojih akademskih delih na področju voda in odpadnih voda.

Fotogalerija