Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


10. konferenca komunalnega gospodarstva prestavljena na leto 2021

Tradicionalna vsakoletna konferenca komunalnega gospodarstva je namenjena osvetlitvi najpomembnejših tematik v komunalnem gospodarstvu, razpravi o aktualnih vprašanjih in povezovanju stroke. Je osrednji letni dogodek komunalne sfere in predstavlja pomembno stičišče znanj, mnenj in informacij, ki so ključni za razvoj in napredek panoge.

Komunalna konferenca vsako leto tradicionalno poteka v jesenskem času. Ker trenutne epidemiološke razmere zaradi negotovosti in bojazni pred vnovičnim razmahom epidemije žal onemogočajo načrtovanje konference za letošnje leto, se ta prestavlja na leto 2021 v primerljiv termin.

Namesto tega bodo v jesenskem času predvidoma organizirani tematski dogodki po posamičnih sklopih, posvečeni aktualnim tematikam.

Člani Zbornice komunalnega gospodarstva bodo o vseh novostih v povezavi z dogodki pravočasno obveščeni.

Fotogalerija