Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Evropsko združenje za pitno in odpadno vodo EurEau objavilo letno poročilo

Zbornica komunalnega gospodarstva (ZKG) aktivno sodeluje pri delu evropskega združenja nacionalnih združenj na področju odpadne in pitne vode EurEau. V EU je EurEau priznan in upoštevan deležnik pri pripravi evropske zakonodaje, v EurEau pa so vključena nacionalna združenja 29 držav širom Evrope. Predstavniki ZKG v organih EurEau aktivno zastopajo interese članov Zbornice komunalnega gospodarstva in slovenskih izvajalcev javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter so slišani pri sooblikovanju stališč, ki jih EurEau zastopa pred evropskimi institucijami. V lanskem letu so bili še posebej aktivni v postopkih priprave in sprejemanja Direktive o pitni vodi, sodelovali pa so tudi v pregledih in posvetovanjih glede potrebe po spremembah Vodne direktive, Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode, Direktive o plastiki za enkratno uporabo, kjer nas čaka veliko dela tudi v prihodnje.

Pod okriljem EurEau je bila izdelana tudi poglobljena študija o možnosti uvedbe razširjene odgovornosti proizvajalcev tudi na področju ravnanja z odpadno vodo, ki ponuja alternative in rešitve za drugačno pokrivanje stroškov na področjih mikroplastike, pesticidov, farmacevtskih in drugih mikropolutantov. Študija je javno objavljena na tej povezavi.

EurEau redno objavlja svoja stališča, obvestila in publikacije, ki so dostopni na spletnih straneh EurEau (v angleškem jeziku) in so uporabni tudi pri vsakdanjem delu posameznih izvajalcev javne službe.

Podroben pregled dela EurEau v letu 2019 je dostopen na povezavi: EurEau Annual Review 2019.Fotogalerija