Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


V sklopu projekta Spodbujamo e-krožno pričela delovati usklajevalna skupina ključnih deležnikov

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) je najhitreje rastoči tok odpadkov na svetu. V letu 2019 smo po ocenah globalno pridelali 53,6 milijona ton e-odpadkov, kar je več kot kadarkoli doslej, do leta 2030 pa naj bi ob neukrepanju količina narasla na 75 milijonov ton letno in do leta 2050 celo na neverjetnih 120 milijonov ton letno.

Družba ZEOS, d.o.o. in Zbornica komunalnega gospodarstva sta v začetku letošnjega leta pričeli z izvajanjem projekta LIFE Spodbujamo e-krožno, ki bo trajal do leta 2024 z namenom zajezitve nastajanja e-odpadkov in vzpostavitve sistema njihove priprave na ponovno uporabo.

Projektne aktivnosti se osredotočajo na ozaveščanje potrošnikov o pomembnosti prehoda na krožni način ravnanja z e-napravami. Z izgradnjo ustrezne mreže za oddajo rabljenih aparatov v ponovno uporabo, terenskih aktivnosti spodbujanja servisiranja, lansiranja spletne platforme krožnega gospodarstva za povezovanje storitev servisiranja, priprave za ponovno uporabo, souporabe, prodaje rabljenih izdelkov in recikliranja želimo vplivati na spreminjanje navad pri ravnanju z e-napravami. Linearni način ravnanja želimo preusmeriti v krožnega in ponuditi praktične možnosti podaljševanja življenjske dobe e-izdelkov. Dodatno želimo prispevati k učinkovitejšemu izvajanju ključnih elementov krožnega gospodarstva – s spodbujanjem procesov servisiranja, ponovne uporabe, obnove, souporabe ter nakupa storitev ustvarjati pogoje, kjer bodo materiali ostajali dalj časa v obtoku ter tako omogočali ohranjanje naravnih virov, saj se bo čim večji del toka e-odpadkov preusmeril z odlagališč in reciklažnih centrov. Za to je potrebna tudi sprememba dojemanja potrošnikov in deležnikov, ki sodelujejo v verigi upravljanja z elektronsko opremo. Tako je pomemben fokus projekta sodelovanje, ozaveščanje lokalnih ciljnih skupin in zainteresiranih strani o konceptu krožnega gospodarstva, nadgradnja ustrezne infrastrukture, iskanje zakonodajne podpore in oblikovanje inovativnih poslovnih rešitev.

V sklopu projekta je pričela delovati usklajevalna skupina s ključnimi deležniki, ki bodo zagotovili sistemsko vzdržne rešitve za vzpostavitev postopka ponovne uporabe odpadne e-opreme. Končni cilj usklajevalne skupine je priprava poenotenih in usklajenih standardov za enotno izvajanje procesa ponovne uporabe, navodil za ločevanje rabljenih e-izdelkov in predlogov zakonodajnih sprememb za uvedbo postopka ponovne uporabe. Projekt je pomemben tudi za izvajalce javnih služb ravnanja z odpadki, ki so zakonsko zavezani k izkločanju odpadne e-opreme, ki je primerna za ponovno uporabo, zato vabljeni k spremljanju projekta.

Več o projektu: krozno.zeos.si

 

Life Spodbujamo e-krožno LIFE18 GIE/SI/000008

Fotogalerija

 

Arhivi