Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


V sklopu Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov ZEOS poziva k oddaji starih aparatov

Kam s starimi aparati

 

V sodobni družbi je naše življenje v veliki meri odvisno od elektronskih naprav. V tradicionalnem linearnem gospodarstvu se elektronske naprave proizvajajo iz naravnih virov, nato so nekaj časa v uporabi, na koncu pa jih odvržemo. Ko teh naprav ne potrebujemo več, postanejo e-odpadki, in kot taki postanejo težava. E-odpadki so eden najhitreje rastočih odpadkov na svetu in zaradi svoje specifične sestave spadajo med nevarne odpadke, ob nepravilnem ravnanju pa imajo lahko številne negativne posledice na ljudi in okolje. V krožnem gospodarstvu pa na e-odpadke lahko gledamo tudi kot na vire in ne le odpadke. Večina nas ne bi zavrgla dragega nakita, odsluženo elektroniko pa velikokrat vržemo na dno predala ali celo na odlagališče. Pa vendar je v e-odpadkih veliko dragocenih in/ali redkih materialov, kot sta zlato in platina. Zato je pametno, da dragocene materiale iz e-odpadkov ponovno pridobimo in zagotovimo zadostno količino teh virov za prihodnje generacije. To lahko naredimo tako, da e-odpadke po koncu uporabne ločeno oddamo na za to namenjeno mesto.

Teh je po državi že zelo veliko, zato je poskrbela tudi družba ZEOS, d.o.o., ki je pod projektom Life Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj vzpostavila potrošniku in gospodinjstvom prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij. Na določenih ekoloških otokih širom države je v skoraj vseh slovenskih občinah postavljenih že 720 uličnih zbiralnikov za zbiranje malih odpadnih aparatov in odpadnih baterij. V večjih trgovskih središčih širom države, kjer se prodaja e-oprema, se nahaja 71 zelenih kotov, kamor se lahko poleg malih odpadnih aparatov in odpadnih baterij odda tudi odpadne sijalke. Izvajalci projektnih aktivnosti pa stremijo k zajezitvi čim večjega deleža e-odpada iz gospodinjstev, zato so za zbiranje po podeželju v sklopu projekta izdelali poseben namenski mobilni zbiralnik. Njegov namen je zbiranje in ločevanje vseh vrst e-odpadkov (tudi velikih) in odpadnih baterij. Vse lokacije za odlaganje e-odpadkov najdete na www.stariaparati.si.

 

V tednu od 21. do 29. novembra 2020 poteka sicer tudi Evropski teden zmanjševanja odpadkov. Tematski fokus letošnjega leta so nevidni odpadki kot odpadki, ki nastajajo v proizvodnem postopku izdelkov. Organizatorji želijo opozoriti na ogromne količine odpadkov, ki se skrivajo za proizvodnjo tudi najmanjših izdelkov (npr. v proizvodnji 200 g težkega telefona nastane 86 kg odpadkov) in na dejanski vpliv teh izdelkov na okolje ter preprečevati nastajanje teh odpadkov s podaljševanjem življenjske dobe izdelkov, ponovno uporabo ter souporabo izdelkov namesto nakupa novih izdelkov. V družbi ZEOS skrbijo poleg pravilnega rokovanja z e-odpadki oz. recikliranja tudi za vse ostale elemente krožnega gospodarstva, katerim se bodo v prihodnjih letih v sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva še bolj posvetili v sklopu njihovega najnovejšega projekta Life Spodbujamo e-krožno s sloganom Še sem uporaben.

Avtor: ZEOS, d.o.o.

 

Fotogalerija