Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Komunala Kranj s stiskalnico za uporabnike do zmanjšanja prostornine odpadkov

Stisk kot blisk ob svetovnem dnevu Zemlje

SPOROČILO ZA JAVNOST KOMUNALE KRANJ


Kranj, 22. april 2021 – Ob letošnjem svetovnem dnevu Zemlje je Komunala Kranj d.o.o. županom občin, kjer izvaja GJS zbiranje odpadkov, simbolično izročila prve stiskalnice za zmanjševanje prostornine pločevink in plastenk. Vsi uporabniki jih bodo postopoma prejeli na dom. Osnovni namen je zmanjšanje prostornine odpadkov: manjša prostornina odpadne embalaže pomeni manjši zabojnik za odpadke.

Svetovni okoljski dnevi so opomnik za vse nas, da poudarimo pomen posameznih služb in ravnanj posameznikov za čisto okolje. V Komunali Kranj d.o.o. redno obeležijo tovrstne dneve z druženjem z uporabniki na dnevih odprtih vrat, ki jih trenutne epidemiološke razmere sicer ne dopuščajo, hkrati pa se celo leto zavedajo pomembnosti sporočil posamezne pobude. Svetovni dan Zemlje njeni prebivalci zaznamujemo vsako leto 22. aprila že več kot petdeset let. To je pomemben dan za naš planet, saj ta dan opozarjamo na ranljivost in enkratnost planeta na katerem živimo. Letošnji svetovni dan Zemlje poteka v znamenju obnavljanja našega planeta pod sloganom Obnovimo Zemljo (Restore Our Earth™).

Ozaveščanje o pomenu vzpostavljanja čistega okolja in ohranjanju pogojev, ki omogočajo zdravo življenje je v tem času je še posebej pomembno, zato je direktor kranjskega komunalnega podjetja, Matjaž Berčon ob letošnjem svetovnem dnevu Zemlje simbolično podelil prve stiskalnice za zmanjševanje prostornine odpadnih plastenk in pločevink, prejeli pa jih bodo vsi uporabniki, kjer komunala izvaja gospodarsko javno službo zbiranje odpadkov. Uporabniki Mestne občine Kranj in občin Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko bodo na dom prejeli praktične naprave: »Vsem gospodinjstvom bomo na dom postopoma dostavili stiskalnice. Osnovni namen naprave je zmanjšanje prostornine odpadnih plastenk in pločevink. Stiskalnice bodo pripomogle k boljšemu in učinkovitejšemu ravnanju z odpadki med našimi uporabniki,« je povedal direktor komunalnega podjetja.


Stiskalnica pločevink in plastenk Komunale Kranj

Pri zbiranju odpadne embalaže se srečujemo z veliko prostornino teh odpadkov. Pri uporabnikih se pojavljajo potrebe po večjem zabojniku za mešano odpadno embalažo (rumeni pokrov), a so tudi zabojniki za odpadke določena obremenitev za okolje. Nameščanju dodatnih ali večjih zabojnikov ter pogledu na prenapolnjene zabojnike s kartonsko embalažo, plastenkami in pločevinkami se lahko izognemo tako, da pred odlaganjem zmanjšamo prostornino embalaže. Odpadno embalažo pred odlaganjem v zabojnik izpraznimo in zložimo ali stisnemo, da zmanjšamo njeno prostornino. Tako se lahko izognemo prenapolnjenim zabojnikom za odpadke.

»Premajhni zabojniki pred hišami in večstanovanjskimi objekti so problem. Manjši volumen odpadne embalaže pomeni manjši zabojnik. Ogromni kupi odpadne embalaže pomenijo veliko težavo pri začasnem skladiščenju, ki ga moramo zagotavljati v komunalnem podjetju in posledično so visoki tudi transportni stroški odvoza velike količine odpadne embalaže.  Nadejamo se ugodnih učinkov, saj bodo uporabniki ob doslednem zmanjševanju prostornine odpadne embalaže, lahko vplivali na ceno storitve zbiranja odpadkov. Zmanjšana prostornina namreč pomeni manj stroška s skladiščenjem in odvozom, posledično pa manj pritiska na cene storitev,« je akcijo z besedami podprl direktor Komunale Kranj, Matjaž Berčon.

Oglejte si predstavitveni video:


Več v priloženem sporočilu za javnost:

SPOROČILO ZA JAVNOST KOMUNALE KRANJ - STIKALNICA

Avtor: Komunala Kranj d.o.o.


Fotogalerija

 

Arhivi