Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Vabilo na predavanje o vrednosti vode ob 75-letnici Geološkega zavoda Slovenije

VABILO ORGANIZATORJA:

Spoštovani,

Geološki zavod Slovenije vas vabi na drugo v seriji predavanj, ki jih organizira Znanstveni svet GeoZS v letošnjem letu, ko praznujemo svojo 75-letnico.

»O vrednosti vode«

Predaval bo hidrogeolog prof. dr. Mihael Brenčič, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo in Geološki zavod Slovenije.

 

Razumevanje vrednosti vode je bistvenega pomena, če želimo ta občutljivi vir učinkoviteje in uspešneje uporabljati za izpolnjevanje družbenih potreb. Predavanje bo ponudilo udeležencem razmislek o tem, kako vrednotiti vodo, kako jo razumeti kot dobrino v najširšem pomenu besede, kako prepoznati in upoštevati vse koristi in tveganja, ki jih voda prinaša - vključno z ekonomskimi, socialnimi in ekološkimi razsežnostmi.

Predavanje bo potekalo v digitalnem okolju v:

torek, 18. maja, od 13.00 do 14.00.

Predavanje bo potekalo prek platforme MS Teams in sicer na povezavi predavanja ob 75-letnici. Če nimate MS Teams aplikacije ali računa, se lahko prav tako tako udeležite predavanja in razprave. Navodila najdete na povezavi udeležba brez računa.

Vljudno vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite s sporočilom na e-naslov: tajnistvo@geo-zs.si

Iskreno si želimo, da se boste odzvali našemu vabilu.

 

dr. Nina Mali                                                                                                dr. Miloš Bavec

predsednica Znanstvenega sveta GeoZS                                                direktor GeoZS 

 

POVZETEK PREDAVANJA:

Ko si zastavimo vprašanje, kakšna je vrednost vode, si pri tem ljudje, ki živimo v zahodni kulturi, najprej predstavljamo, da gre za njeno ekonomsko vrednost, za ceno, za kakšno vsoto jo lahko kupimo ali prodamo. Vendar nam skrbni premislek pokaže, da je tako ozek pogled povsem napačen in pristranski. Vrednost vode je pojem, ki ga ni mogoče zajeti z nekaj besedami in prav tako ga ni mogoče kvantificirati. Vrednost vode se kaže na več nivojih. Skozi njen položaj in vpliv na posameznika (ljudi, živali, rastline in naravo) in vlogo v kulturi, v ekonomiji, v znanosti, v politiki in drugih sistemih družbe.

V predavanju se bomo dotaknili premislekov o tem, kako vrednotiti vodo, kako jo razumeti kot dobrino v najširšem pomenu besede. Teh vprašanj se bomo lotili tako s filozofskega, ekonomskega, kot tudi  inženirskega vidika. Ogledali si bomo, kako današnji politični procesi, ki predstavljajo tako pozitiven premik, kot tudi nevarnost za dostop do vode, preoblikujejo njeno vrednost.

In kako vrednost vode razumemo v Sloveniji?

- Prof. dr. Mihael Brenčič

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo

Geološki zavod Slovenije

 

O PREDAVATELJU:

Mihael Brenčič deluje na Oddelku za geologijo Univerze v Ljubljani kot redni profesor za področje geologije in je sodelavec Geološkega zavoda Slovenije. Predava predmete s področja hidrogeologije, geologije krasa in zgodovine geologije. To so tudi njegova raziskovalna področja. Do sedaj je objavil 53 znanstvenih člankov in tri knjige ter številne druge prispevke in strokovne elaborate.

Osnovno področje njegovega znanstvenega in strokovnega delovanja je hidrogeologija. Sem sodijo številna podpodročja; dinamika toka podzemne vode, razvoj in zaščita vodnih virov, študije transporta onesnaževal, inženirska hidrogeologija. Ukvarja se tudi z geologijo krasa, hidrogeokemijo, statistiko in verjetnostnim računom, ter zgodovino znanosti in idej.

Bil je predsednik Znanstvenega sveta Geološkega zavoda Slovenije, član znanstvenega sveta za Naravoslovje in matematiko, predstojnik Oddelka za geologijo, predsednik Upravnega odbora Naravoslovnotehniške fakultete. Trenutno opravlja funkcijo predsednika Slovenskega komiteja Mednarodnega združenja hidrogeologov.

Fotogalerija

 

Arhivi