Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Vabljeni na 20. okoljski dan gospodarstva

 https://okoljskidan.gzs.si

 

Ob letošnjem jubilejnem, 20. okoljskem dnevu gospodarstva, se na globalni ravni nahajamo na pragu tehnološke prenove in preoblikovanja gospodarstva. Na ravni EU ocenjujejo, da  bo potrebno večino naložb za prehod v podnebno nevtralnost izvesti v tem desetletju. Veliko članic EU se že pripravlja na zagon svojega gospodarskega razvoja in rasti v okviru nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost, saj te načrte razumejo kot edinstveno priložnost za pospešitev naložb, ki so potrebne za prehod energetsko intenzivne industrije v podnebno nevtralnost. Nove tehnologije, vrednostne verige in infrastrukture, ki se bodo razvile okoli energetsko intenzivne industrije, pa bodo zagnale prenovo ne le skozi ostali del gospodarstva, ampak tudi širše družbe.

Na okoljskem dnevu bomo skupaj pogledali, kako se na te izzive pripravlja Slovenija. Predstavili bomo okvirne možnosti, ki se oblikujejo preko strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP-ov) pri razvoju in raziskavah na področju novih materialov in tehnologij ob podpori digitalizacije in novih poslovnih modelov krožnega gospodarstva.

Letošnji jubilejni okoljski dan gospodarstva bo potekal 4. junija 2021 digitalno, preko spletne aplikacije ZOOM. Dogodek se bo začel ob 9:30 in bo izveden v treh sklopih, ki bodo ponazoril možnosti tehnološke prenove skozi različne dele vrednostnih verig različnih panog, od razvoja materialov skozi razvoj tehnologij do zapiranja zank krožnega gospodarstva.

Program:
(prijave v aplikacijo ZOOM od 9.20 dalje)

9.30 – 11.00

Uvodni pozdrav

 

mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor, Gospodarska zbornica Slovenije

Andrej Čuš, državni sekretar v Sektorju za zelene tehnologije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Energetsko intenzivna industrija – proizvodnja materialov

SRIP Materiali kot končni produkti - SRIP MATPRO

Nove vrednostne verige za podnebno nevtralno krožno gospodarstvo se začenjajo s pravimi surovinami – materiali, možnosti njihovega razvoja in preboja

dr. Matjaž Godec, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije

Razvoj materialov in tehnologij za zeleni prehod

dr. Jožef Medved, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

dr. Bojan Podgornik, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije

dr. Peter Cvahte, IMPOL

dr. Stanislav Kores, TALUM

Polimerni materiali prihodnosti kot pomemben element na poti do trajnosti

dr. Andrej Kržan, Kemijski inštitut

dr. Blaž Nardin, Fakulteta za tehnologijo polimerov

11.00 – 11.15

Odmor z nagradnim kvizom

 

*Vabimo vas, da se med dogodkom udeležite nagradnega kviza!

11.15 – 12.45

Na sredini verige vrednosti

SRIP Tovarne prihodnosti – SRIP ToP

 

Europe’s Technology Industries’ views on the EU Sustainable Products Initiative and the Digital Product Passport

Stéphanie Mittelham, Manager - Energy and Environment ORGALIM (predavanje bo potekalo v angleškem jeziku, brez prevoda)

Z digitalnim dvojčkom produkta do krožnega gospodarstva

dr. Niko Herakovič, dr. Miha Pipan, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

12:45 – 13:15'

Odmor

13.15 – 14.45

Iz linearnega v krožno

SRIP KROŽNO GOSPODARSTVO

 

Bioeconomy Pilot toward the green transition and the SMBioLNG business case
Ilaria Re, Lombardy Green Chemistry Association, Technical coordinator of Vanguard Initiative's Bioeconomy Pilot(predavanje bo potekalo v angleškem jeziku, brez prevoda)

Odpadki kot vir sekundarnih surovin - Polykrožnostmag. Slavko Dvoršak, Surovina d.o.o.
dr. Mojca Poberžnik, IOS d.o.o.do15.00


Zaključek z razglasitvijo znagovalca nagradnega kviza, prejemnika nagrade CPU

 

 


*Nagradni kviz z bogatim dobitkom

 

Vse udeležence 20. okoljskega dne vabimo k sodelovanju v nagradnem kvizu, ki se bo odvijal v odmoru med prvim in drugim delom dogodka. Pokrovitelj nagradnega kviza je:

CPU - Center za poslovno usposbljanje, ki na podlagi 30-letne tradicije delovanja in izkušenj, v sodelovanju s strokovnjaki iz prakse, organizira raznovrstna izobraževanja, delavnice in seminarje.

 

CPU podarja izjemno bogato nagrado, ne le s finančnega vidika, temveč predvsem z vidika pridobljenega znanja. Dobitnik nagrade prejme brezplačno udeležbo na 4-dnevnem strokovnem usposabljanju

»Orodja energijskega managementa«

v vrednosti 1.159,00 eur.

Nagrada ni prenosljiva!
Davčna osnova od prejete nagrade in plačana akontacija dohodnine se upoštevata pri letni odmeri dohodnine.

Strokovno usposabljanje »Orodja energetskega managementa« je namenjeno tehničnim direktorjem, energetskim managerjem in drugim strokovnim osebam, zadolženim za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih.

Veselimo se vaše prijave in snidenja z vami na dogodku. Vljudno vabljeni!


 

Fotogalerija

 

Arhivi