Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Sklenjena nova Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti za obdobje petih let

Podpisana nova Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti - web Zbornica komunalnega gospodarstva

Socialni partnerji podpisali 
novo Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti

V sredo, 16. 6. 2021, so socialni partnerji podpisali novo Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti za obdobje petih let, ki se začne uporabljati z dnem 28. 6. 2021.

Od leve proti desni: Vladimir Klobas, KNSS; Martina Krajnc, ZDS;
Miran Lovrič, ZKG; Majda Marolt, SKVNS

Socialni partnerji GZS – Zbornica komunalnega gospodarstva in Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za storitve kot predstavnika delodajalcev ter Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije in KNSS – Neodvisnost Konfederacija novih sindikatov Slovenije kot predstavnika delojemalcev so si za sklenitev nove Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (KPKD) prizadevali več kot leto dni in pogajanja uspešno zaključili s podpisom nove Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti dne 16. junija 2021 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije.

KPKD v obligacijskem delu stopi v veljavo z dnem podpisa pogodbenih strank, v normativnem delu pa začne veljati in se uporabljati z dnem 28. 6. 2021. Tarifna priloga začne veljati z dnem sklenitve, uporablja pa se od 28. 6. 2021 dalje.

 

Nova Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dne 2.7.2021.

Nova Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti je članom dostopna tudi na zaprtih članih straneh ZKG.

Fotogalerija