Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


ZEOS s prenovljenim ozaveščevalnim vozilom E-transformer 2

V družbi ZEOS, d.o.o. v imenu proizvajalcev izvajajo zbiranje e-odpadkov, odpadnih baterij in odpadnih nagrobnih sveč. Zbrane tovrstne odpadke predajajo v postopek nadaljnje obdelave in predelave. Preko projektov ozaveščanja so že vrsto let aktivni pri izvedbi zanimivih in inovativnih dogodkov z namenom spreminjanja navad pri ravnanju z odpadki. So nosilci treh Life projektov, ki jih sofinancirata Ministrstvo za okolje in prostor RS in Evropska komisija: Life Slovenska OEEO kampanja (2011 – 2013, life.zeos.si), Life Gospodarjenje z e-odpadki (2016 - 2020, e-odpadki.zeos.si) in Life Spodbujamo e-krožno (2020 – 2024, krozno.zeos.si). Zadnji omenjeni projekt še poteka in ima tudi dva partnerja: Zbornico komunalnega gospodarstva pri GZS in TSD, d.o.o..

 

V sklopu njihovih ozaveščevalnih projektov so že v prvem projektu izdelali potujočo učilnico t.i. vozilo E-transformer, ki je potovala širom Slovenije. V svoji notranjosti je obiskovalcem razkrivala skrivnosti električne in elektronske opreme s pomočjo implozijske razstave aparatov: TV aparat, LCD zaslon, mobilni telefon, baterije, sijalke, sesalec, hladilnik in pralni stroj. Razstava se je izkazala za zelo smiselno in koristno ter poučno, saj je na zelo plastičen način prikazala vsebnost posameznih aparatov ter s tem posameznika opomnila na pomembnost ločevanja le-teh. Elektronski in električni odpadki namreč niso enoviti odpadki, pač pa so sestavljeni iz različnih delov, med njimi tudi takih, ki jih lahko ob pravilnem ločevanju ponovno uporabimo. Mnogi vsebujejo redke surovine, drugi za okolje nevarne sestavine, tako da je njihova oddaja na ustrezna zbirna mesta ključnega pomena za  omogočanje ustrezne predelave ter varčevanje surovin in energije.

Vozilo E-transformer se je za potrebe tretjega Life projekta Spodbujamo e-krožno popolnoma prenovilo in dobilo dodatek v imenu: 2.0. V sklopu projekta so izvajalci projekta naredili korak naprej h krožnemu ravnanju, kjer želijo poleg spodbujanja ločevanja odpadkov pozivati gospodinjstva h koriščenju tudi drugih elementov krožnega gospodarstva kot so servisiranje, ponovna uporaba, souporaba itd.. Vozilo je sedaj popolnoma odprto in obiskovalcem nudi ogled manjšega muzeja aparatov, od katerih so nekateri tudi interaktivni, ogled poučne animacije o krožnem gospodarstvu, preizkus prvih računalniških igric, nudenje nasvetov in storitev s strani lokalnih serviserjev, izvedbo kratkih interaktivnih delavnic in podobno. Z novo vsebino želijo obiskovalcem prikazati kakšni so bili aparati nekoč, kakšni do danes, in kakšne možnosti imajo, ko aparata ne potrebujejo več.