Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


AKCIJA ZA SPODBUJANJE UPORABE RUMENIH KOTIČKOV

AKCIJA ZA SPODBUJANJE UPORABE RUMENIH KOTIČKOV

S 1. aprilom se na slovenski obali začenja akcija zbiranja še delujočih aparatov. Z njo želi organizator, družba ZEOS, d.o.o., skupaj z lokalnimi partnerji Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., Komunala Izola d.o.o. in Marjetica Koper, d.o.o., v sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno spodbuditi prebivalce slovenske Istre k oddaji še delujočih aparatov v kotičke, ki so bili februarja vzpostavljeni na štirih zbirnih centrih: Zbirnem centru Sermin, Zbirnem centru Dvori (Mestna občina Koper), Zbirnem centru Izola (Občina Izola) in Zbirnem centru Dragonja (Občina Piran).

Občanke in občani lahko v akciji sodelujejo tako, da obiščejo enega izmed naštetih zbirnih centrov in v tamkajšnji kotiček za še delujoče aparate oddajo svoj aparat, ki še dobro dela, a ga ne potrebujejo več. Vsi, ki bodo ob oddaji zaposlenemu povedali, da so videli oglas o akciji, pa bodo v mesecu aprilu tudi simbolično nagrajeni.

V kotičke je dovoljeno predati le aparate, ki so delujoči in primerni za ponovno uporabo. Vsem zbranim aparatom se bo nato preverila funkcionalnost in električna varnost, nakar bodo vrnjeni na trg po primerni ceni (na spletni strani www.zeos.si) ali pa bodo podarjeni.

Projekt se izvaja v sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva pri GZS in podjetjem TSD, d.o.o. ter je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter Evropske komisije.

Dodatne informacije: Urša Dolinšek / T: 01 235 52 55 / E: urska.dolinsek@zeos.si / W: krozno.zeos.si