Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Socialni partnerji podpisali novo Tarifno prilogo h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti

V torek, 18. oktobra 2022, so socialni partnerji Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica komunalnega gospodarstva in Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za storitve kot predstavnika delodajalcev ter Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, ki je član Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, in KNSS – Neodvisnost Konfederacija novih sindikatov Slovenije kot predstavnika delojemalcev podpisali Tarifno prilogo h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti. S podpisom tarifne priloge so pogodbeni partnerji dosegli uskladitev glede višine povišanja najnižjih osnovnih plač, regresa v komunalnih dejavnostih ter povračila stroška prehrane med delom in povračila stroška prevoza na delo ter z dela.


Z uveljavitvijo nove Tarifne priloge se zneski najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti linearno povečajo za 10 %. Tako bo najnižja osnovna plača za prvi tarifni razred znašala 602,65 evra, za drugi 656,57 evra, za tretji 726,64 evra, za četrti 850,66 evra, za peti 926,12 evra, za šesti 1.228,03 evra, za sedmi 1.519,16 evra, za osmi 1.950,48 evra in za deveti tarifni razred 2.327,83 evra. Regres za letni dopust bo znašal najmanj 1.400,00 EUR.

Pogodbeni strani sta pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že podali vlogo za vpis Tarifne priloge v evidenco kolektivnih pogodb. 

Do podpisane Tarifne priloge h KP KD  lahko dostopate tu:

TARIFNA PRILOGA H KOLEKTIVNI POGODBI KOMUNALNIH DEJAVNOSTI


Na fotografiji:  mag. Janko Širec, predsednik pogajalske skupine delodajalcev in ga. Majda Marolt, predsednica SKVNS;

Fotogalerija

 

Arhivi