Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Certifikat Voda iz pipe prejela Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je 83. prejemnica certifikata Voda iz pipe, ki ga od leta 2019 komunalnim in drugim podjetjem, zavodom in organizacijam podeljuje Zbornica komunalnega gospodarstva. 

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve se je zavezala k uživanju in strežbi pitne vode iz pipe namesto predpakirane vode, s čimer je naredila pomemben korak k osveščanju o kakovosti pitne vode v Sloveniji in pomenu njenega varovanja kot tudi zmanjševanja odpadne embalaže. Na AJPES-u želijo svoje zaposlene, obiskovalce ter uporabnike spodbuditi k pitju vode iz pipe in tako preprečiti proizvajanje dodatnih odpadkov, ki obremenjujejo naše okolje in hkrati ohranjati naše naravne vire.