Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Več kot 170 udeležencev na strokovnem posvetu CENE KOMUNALNIH STORITEV ŠEST LET PO UVELJAVITVI UREDBE MEDO

Arhiv: Več kot 170 udeležencev na strokovnem posvetu CENE KOMUNALNIH STORITEV ŠEST LET PO UVELJAVITVI UREDBE MEDO

Zbornica komunalnega gospodarstva je v sodelovanju z asociacijami občin Skupnost občin Slovenije (SOS), Združenje občin Slovenije (ZOS) in Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) 8. januarja 2018 organizirala strokovni posvet CENE KOMUNALNIH STORITEV ŠEST LET PO UVELJAVITVI UREDBE MEDO. Posveta se je udeležilo več kot 170 udeležencev zaposlenih v komunalnih podjetjih in občinah. Udeleženci so razpravljali o Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (MEDO) in izoblikovani praksi, kako določila uredbe upoštevati pri oblikovanju in potrjevanju cen komunalnih storitev in kako je uveljavitev Uredbe MEDO vplivala na višino cen komunalnih storitev.

Arhiv: Preko 40 deležnikov se je udeležilo predstavitve predloga Uredbe o odpadnih nagrobnih svečah

Arhiv: Preko 40 deležnikov se je udeležilo predstavitve predloga Uredbe o odpadnih nagrobnih svečah

V petek, 21. decembra 2018, je na Gospodarski zbornici Slovenije v organizaciji Zbornica komunalnega gospodarstva in v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor potekala predstavitev predloga Uredbe o odpadnih nagrobnih svečah. Dogodka se je udeležilo preko 40 udeležencev iz vrst izvajalcev javne službe zbiranja odpadkov, zbiralcev odpadkov, upravljavcev pokopališč, predelovalcev odpadnih sveč, proizvajalcev sveč, nosilcev skupnih načrtov in drugih deležnikov.

Arhiv: Zaključna konferenca Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v vodarstvu

Arhiv: Zaključna konferenca Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v vodarstvu

V četrtek, 29. novembra 2018, je na gradu Kromberk pri Novi Gorici potekala konferenca Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v vodarstvu 2017-2018. Namenjena je bila predstavitvi doseženih rezultatov, dobrih praks in nadaljevanju posameznih aktivnosti po zaključku projekta 31.12.2018.

Arhiv: Več kot 170 udeležencev na predstavitvi osnutka Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter osnutka Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

Arhiv: Več kot 170 udeležencev na predstavitvi osnutka Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter osnutka Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

V ponedeljek, 26. novembra, se je več kot 170 udeležencev iz komunalnih podjetij in občin udeležilo predstavitve osnutka Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter osnutka Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Aktualen posvet smo smo izvedli v soorganizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor.

Arhiv: Zaključil se je Evropski teden zmanjševanja odpadkov – Slovenija z rekordnim številom ozaveščevalnih akcij

Arhiv: Zaključil se je Evropski teden zmanjševanja odpadkov – Slovenija z rekordnim številom ozaveščevalnih akcij

25. novembra 2018 se je uradno zaključil 10. Evropski teden zmanjševanja odpadkov z nosilno temo "Preprečevanje nastajanja nevarnih odpadkov". V Sloveniji se je eni najbolj prepoznavnih akcij letos s kar 66 akcijami pridružilo 41 vrtcev, osnovnih in srednjih šol, 12 komunalnih podjetij ter druge javne institucije, društva in podjetja. S prikazom dobrih praks, informativnimi napotki in praktičnimi nasveti za ravnanje z nevarnimi odpadki so naslovili konkretne težave, ki predstavljajo izziv v domačih gospodinjstvih.

Arhiv: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture - prehod na nov koordinatni sistem

Arhiv: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture - prehod na nov koordinatni sistem

V mesecu decembru bo Geodetska uprava Republike Slovenije izvedla transformacijo koordinat v novi državni koordinatni sistem (iz D48/GK v D96/TM) za vse zbirke prostorskih podatkov iz svoje pristojnosti. Med njimi je tudi Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

Arhiv: VABILO: Mobilno zbiranje nevarnih odpadkov, nedelujočih in še delujočih starih aparatov ter odpadnih baterij na Ptuju z okolico

Arhiv: VABILO: Mobilno zbiranje nevarnih odpadkov, nedelujočih in še delujočih starih aparatov ter odpadnih baterij na Ptuju z okolico

ZEOS vabi na akcijo zbiranja nevarnih odpadkov, nedelujočih in še delujočih starih aparatov, sijalk in baterij, ki bo potekala od 19. do 22. novembra 2018 v občinah Juršinci, Gorišnica, Hajdina in Markovci skupaj s KP Ptuj d.d., 23. novembra 2018 v občini Dornava skupaj z JS Ptuj d.o.o. in od 26. do 30. novembra 2018 v Mestni občini Ptuj skupaj z JS Ptuj d.o.o. Vabljeni!

Arhiv: PRIDRUŽITE SE SKUPNI AKCIJI OB EVROPSKEM TEDNU ZMANJŠEVANJA ODPADKOV

Arhiv: PRIDRUŽITE SE SKUPNI AKCIJI OB EVROPSKEM TEDNU ZMANJŠEVANJA ODPADKOV

Bliža se Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki se bo letos odvijal med 17. in 25. novembrom 2018 pod okriljem Zbornice komunalnega gospodarstva in v soorganizaciji Ministrstva za okolje in prostor. Letošnja tema so nevarni odpadki. Ker želimo v času Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov v sklopu pobude Skupaj za boljšo družbo nasloviti obe težavi, smo za skupno aktivnost za podjetja pripravili dva predloga.

Arhiv: Vabilo na strokovno usposabljanje - napredni nivo: VREDNOTENJE TEHNOLOŠKEGA PROCESA ČIŠČENJA ODPADNE VODE

Arhiv: Vabilo na strokovno usposabljanje - napredni nivo: VREDNOTENJE TEHNOLOŠKEGA PROCESA ČIŠČENJA ODPADNE VODE

JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o. 6. in 7. decembra 2018 organizira delavnico, ki je namenjena operaterjem, ki želijo izboljšati razumevanje procesa čiščenja preko masnih bilanc, učinkov čiščenja, procesnih kazalnikov in ostalih procesnih parametrov čistilne naprave. Vljudno vabljeni!

Arhiv: Manj sveč za več okolja 2018

Arhiv: Manj sveč za več okolja 2018

V podjetju Komunala Laško d.o.o. smo s projektom ozaveščanja občanov v zvezi s problematiko nagrobnih sveč pričeli v letu 2014. V letošnjem letu smo se ga lotili skupaj s Komunalo Šentjur in Zbornico komunalnega gospodarstva.

Arhivi