Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: ZEOS novice - Ob Svetovnem dnevu voda poskrbite za vaše stare sijalke in baterije

Družba ZEOS, d.o.o. je v sklopu ozaveščevalnega LIFE projekta Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj v nekatere večje tehnične trgovine postavila 56 t.i. zelenih kotov, ki so namenjeni brezplačni oddaji malih aparatov, mobilnih telefonov, baterij in sijalk. Napačno odloženi e-odpadki, predvsem stare baterije in sijalke, ki vsebujejo težke kovine, imajo velik negativen vpliv na naše okolje, med drugim tudi na podtalnico.

Arhiv: ZEOS novice - VABIMO VAS NA LANSIRANJE ULIČNIH ZBIRALNIKOV ZA ZBIRANJE E-ODPADKOV IN ODPADNIH BATERIJ.

VABIMO VAS NA LANSIRANJE ULIČNIH ZBIRALNIKOV ZA ZBIRANJE E-ODPADKOV IN ODPADNIH BATERIJ V PETEK, 24. MARCA 2017 OB 10:00 V ZEOS-OVI ZBIRALNICI OEEO (LOKACIJA JURČIČ & Co), POSLOVNA CONA A 45, ŠENČUR.

Arhiv: ZEOS novice - Od 17. 3. 2017 imajo občine Ribnica, Loški Potok in Sodražica nove ulične zbiralnike za oddajo malih starih aparatov in odpadnih baterij.

Od 17. marca 2017 imajo občine Ribnica, Loški Potok in Sodražica nove ulične zbiralnike za oddajo malih starih aparatov in odpadnih baterij. Kar 10 so jih prejeli na posebnem dogodku pod okriljem organizatorjev projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki, družbe ZEOS, d.o.o., pod sloganom E-cikliraj skupaj z lokalnim partnerjem, Komunalo Ribnica d.o.o..

Arhiv: ZEOS novice - V občini Tržič 16. 3. 2017 predani v uporabo novi ulični zbiralniki za zbiranje malih e-odpadkov in odpadnih baterij

Občanke in občani Tržiča imajo od 16. marca 2017 naprej novo možnost oddaje nedelujočih malih aparatov in baterij. Na posebnem dogodku v centru mesta so danes organizatorji projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki, družba ZEOS, d.o.o., pod sloganom E-cikliraj skupaj z lokalnim partnerjem, Komunalo Tržič d.o.o., občini na nekatere ekološke otoke predali v uporabo nove ulične zbiralnike za zbiranje malih e-odpadkov in odpadnih baterij.

Arhiv: 14. 3. 2017 je bil izveden posvet o osnutku noveliranih aglomeracij za pripravo Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije v torek 14. 3. 2017 organiziralo posvet o osnutku noveliranih aglomeracij. Posveta se je udeležilo skoraj 180 predstavnikov Občin in Izvajalcev javnih služb obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Arhiv: ZEOS novice - Predaja uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije v občinah Črnomelj, Kočevje, Kostel in Semič.

V okviru projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki pod okriljem družbe ZEOS, d.o.o. se je 10. marca 2017 skupaj z lokalnima partnerjema Javnim podjetjem Komunala Črnomelj d.o.o. in Komunalo Kočevje d.o.o. zgodila predaja uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije. Prejele so jih občine Črnomelj, Kočevje, Kostel in Semič.

Arhivi