Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: V MAJU MESEC ZNANJA NA CČN DOMŽALE - KAMNIK

S ciljem povečevanja učinkovitosti ravnanja z odpadno vodo v CČN Domžale - Kamnik že vrsto let organizirajo strokovne seminarje in delavnice s področja čiščenja odpadne vode. Na teh strokovnih srečanjih, ki so jih projektno poimenovali Mesec znanja, si prizadevajo povezovati znanje, dosežke, nove tehnologije in ljudi, ki razumejo pomen implementacije novih pristopov in rešitev v procese čiščenja odpadnih voda. Tovrstno strokovno povezovanje je pomembna podlaga za nadaljnje spremembe, zato bodo CČN tudi letos v maju z aktualnimi vsebinami izpostavili novosti, praktične rešitve in dobre prakse. Med predavatelji bodo izbrani in ugledni strokovnjaki z različnih področij, ki bodo slušatelje usmerili k boljšemu razumevanju bioloških procesov, kemijskih reakcij in tehnoloških zahtev za doseganje trajnostnih ciljev, kot je zmanjšanje tveganj za naše okolje.

Arhivi