Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: ZEOS s projektom Spodbujamo e-krožno v spodbudo še uporabnim e-napravam

Arhiv: ZEOS s projektom Spodbujamo e-krožno v spodbudo še uporabnim e-napravam

Družba ZEOS, d.o.o. je v začetku letošnjega leta skupaj s partnerjema GZS-Zbornico komunalnega gospodarstva in podjetjem za zbiranje in obdelavo odpadkov TSD, d.o.o. pričela z izvajanjem projekta Life Spodbujamo e-krožno. Projekt s sloganom »Še sem uporaben«, ki bo trajal vse do konca leta 2024, se osredotoča na ozaveščanje potrošnikov in deležnikov v verigi upravljanja z e-napravami.

Arhiv: Cene grobnin se že višajo

Arhiv: Cene grobnin se že višajo

Občine, kjer pogrebno dejavnost kot tržno dejavnost opravlja zasebno podjetje, morajo namenjati več denarja za vzdrževanje pokopališč.

Arhiv: Investicije v infrastrukturo so odvisne od občin

Arhiv: Investicije v infrastrukturo so odvisne od občin

V občinah, kjer imajo večjo investicijsko aktivnost, ocenjujejo, da bi v prihodnje lahko prišlo do pomanjkanja proračunskih sredstev.

Arhiv: »Vsak dan, ko se zadeve ne premaknejo naprej, je problem večji«

Arhiv: »Vsak dan, ko se zadeve ne premaknejo naprej, je problem večji«

Interventni ukrepi za ravnanje z odpadno embalažo bodo predvidoma vključeni v drugi protikorona zakonski paket, pojasnjujejo na ministrstvu za okolje in prostor.

Arhiv: Voda za večino občanov nima nobene vrednosti

Arhiv: Voda za večino občanov nima nobene vrednosti

Poleg rasti stroškov dela bodo k letošnji rasti cen za komunalne storitve pripomogli še rast cen električne energije, naftnih derivatov ter zunanjih storitev.

Arhiv: Država za to področje nima strategije

Arhiv: Država za to področje nima strategije

Energetska obdelava komunalnega blata je nujno potrebna kot javna služba varstva okolja tako z vidika varovanja okolja kot tudi z vidika obvladovanja cen gospodarske javne službe čiščenja odpadnih voda.

Arhiv: Brez energetske izrabe odpadkov v Sloveniji ne bo šlo

Arhiv: Brez energetske izrabe odpadkov v Sloveniji ne bo šlo

Sebastijan Zupanc, direktor GZS – ZKG, je trdno prepričan, da bi se v Sloveniji morali zgledovati po Avstriji, kjer so objekte za energetsko izrabo odpadkov po regijskem konceptu gradili po deželah.

Arhiv: Komunalna podjetja ob svetovnem dnevu Zemlje opozarjajo na pomen odgovornega ravnanja z odpadki

Arhiv: Komunalna podjetja ob svetovnem dnevu Zemlje opozarjajo na pomen odgovornega ravnanja z odpadki

Zbornica komunalnega gospodarstva je ob letošnjem jubilejnem 50. svetovnem dnevu Zemlje 22. aprila 2020 javnost opozorila na pomen odgovornega ravnanja z odpadki, zlasti na področju odpadne vode. V okviru pobude Skupaj za boljšo družbo je zaživela kampanja »Bodi junak, ne zamenjaj školjke za smetnjak«, s katero komunalna podjetja opozarjajo na škodo, ki jo okolju in komunalni infrastrukturi povzročajo neustrezno odloženi odpadki v kanalizacijskih sistemih, ter prebivalce pozivajo k skrbnemu ravnanju z odpadki.

Arhiv: Javna zahvala vsem zaposlenim v slovenskem komunalnem gospodarstvu

Arhiv: Javna zahvala vsem zaposlenim v slovenskem komunalnem gospodarstvu

Zbornica komunalnega gospodarstva se vsem zaposlenim v slovenskem komunalnem gospodarstvu zahvaljuje za njihovo požrtvovalno delo v času trenutnih kriznih razmer.

Arhiv: Slovenska IKT-podjetja ponujajo brezplačna orodja za delo na daljavo

Arhiv: Slovenska IKT-podjetja ponujajo brezplačna orodja za delo na daljavo

Nove razmere tudi v komunalni dejavnosti podjetja silijo v nove načine dela, na delo na daljavo, na virtualno sestankovanje in še bolj digitalno podprto skupinsko delo. Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS je skupaj s svojimi člani pripravilo posebno ponudbo in informacijo o brezplačnih orodjih za delo na daljavo, ki jih lahko uporabite v teh razmerah.

Arhivi