Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: 19. Okoljski dan gospodarstva

Arhiv: 19. Okoljski dan gospodarstva

V petek, 5. junija 2020, bo potekal tradicionalni, 19. Okoljski dan gospodarstva z naslovom "S plastiko po pameti - Nekoč je bila plastika za enkratno uporabo ...", ki ga organizira Služba za varstvo okolja pri GZS. Letošnji dogodek bo poseben. Organizatorji bodo okoljski dan pripeljali k vam »domov«, saj bo potekal na daljavo, preko Zoom aplikacije. Tokratna konferenca bo mednarodna – z vrhunskimi strokovnjaki in govorci iz cele Evrope. Zato bo dogodek potekal v angleškem jeziku. Vljudno vabljeni!

Arhiv: Matematika za upravljavce čistilnih naprav

Arhiv: Matematika za upravljavce čistilnih naprav

Matematika za upravljavce čistilnih naprav avtorja prof. dr. Milenko Roš je učbenik, ki prikazuje načine izračunov pomembnih parametrov za vodenje in vrednotenje posameznih postopkov čiščenja odpadnih voda. Izdajatelj je Slovensko društvo za zaščito voda (SDZV).

Arhiv: ZEOS s projektom Spodbujamo e-krožno v spodbudo še uporabnim e-napravam

Arhiv: ZEOS s projektom Spodbujamo e-krožno v spodbudo še uporabnim e-napravam

Družba ZEOS, d.o.o. je v začetku letošnjega leta skupaj s partnerjema GZS-Zbornico komunalnega gospodarstva in podjetjem za zbiranje in obdelavo odpadkov TSD, d.o.o. pričela z izvajanjem projekta Life Spodbujamo e-krožno. Projekt s sloganom »Še sem uporaben«, ki bo trajal vse do konca leta 2024, se osredotoča na ozaveščanje potrošnikov in deležnikov v verigi upravljanja z e-napravami.

Arhiv: Cene grobnin se že višajo

Arhiv: Cene grobnin se že višajo

Občine, kjer pogrebno dejavnost kot tržno dejavnost opravlja zasebno podjetje, morajo namenjati več denarja za vzdrževanje pokopališč.

Arhiv: Investicije v infrastrukturo so odvisne od občin

Arhiv: Investicije v infrastrukturo so odvisne od občin

V občinah, kjer imajo večjo investicijsko aktivnost, ocenjujejo, da bi v prihodnje lahko prišlo do pomanjkanja proračunskih sredstev.

Arhiv: »Vsak dan, ko se zadeve ne premaknejo naprej, je problem večji«

Arhiv: »Vsak dan, ko se zadeve ne premaknejo naprej, je problem večji«

Interventni ukrepi za ravnanje z odpadno embalažo bodo predvidoma vključeni v drugi protikorona zakonski paket, pojasnjujejo na ministrstvu za okolje in prostor.

Arhiv: Voda za večino občanov nima nobene vrednosti

Arhiv: Voda za večino občanov nima nobene vrednosti

Poleg rasti stroškov dela bodo k letošnji rasti cen za komunalne storitve pripomogli še rast cen električne energije, naftnih derivatov ter zunanjih storitev.

Arhiv: Država za to področje nima strategije

Arhiv: Država za to področje nima strategije

Energetska obdelava komunalnega blata je nujno potrebna kot javna služba varstva okolja tako z vidika varovanja okolja kot tudi z vidika obvladovanja cen gospodarske javne službe čiščenja odpadnih voda.

Arhiv: Brez energetske izrabe odpadkov v Sloveniji ne bo šlo

Arhiv: Brez energetske izrabe odpadkov v Sloveniji ne bo šlo

Sebastijan Zupanc, direktor GZS – ZKG, je trdno prepričan, da bi se v Sloveniji morali zgledovati po Avstriji, kjer so objekte za energetsko izrabo odpadkov po regijskem konceptu gradili po deželah.

Arhiv: Komunalna podjetja ob svetovnem dnevu Zemlje opozarjajo na pomen odgovornega ravnanja z odpadki

Arhiv: Komunalna podjetja ob svetovnem dnevu Zemlje opozarjajo na pomen odgovornega ravnanja z odpadki

Zbornica komunalnega gospodarstva je ob letošnjem jubilejnem 50. svetovnem dnevu Zemlje 22. aprila 2020 javnost opozorila na pomen odgovornega ravnanja z odpadki, zlasti na področju odpadne vode. V okviru pobude Skupaj za boljšo družbo je zaživela kampanja »Bodi junak, ne zamenjaj školjke za smetnjak«, s katero komunalna podjetja opozarjajo na škodo, ki jo okolju in komunalni infrastrukturi povzročajo neustrezno odloženi odpadki v kanalizacijskih sistemih, ter prebivalce pozivajo k skrbnemu ravnanju z odpadki.

Arhivi