Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Preko 40 deležnikov se je udeležilo predstavitve predloga Uredbe o odpadnih nagrobnih svečah

Arhiv: Preko 40 deležnikov se je udeležilo predstavitve predloga Uredbe o odpadnih nagrobnih svečah

V petek, 21. decembra 2018, je na Gospodarski zbornici Slovenije v organizaciji Zbornica komunalnega gospodarstva in v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor potekala predstavitev predloga Uredbe o odpadnih nagrobnih svečah. Dogodka se je udeležilo preko 40 udeležencev iz vrst izvajalcev javne službe zbiranja odpadkov, zbiralcev odpadkov, upravljavcev pokopališč, predelovalcev odpadnih sveč, proizvajalcev sveč, nosilcev skupnih načrtov in drugih deležnikov.

Arhiv: Zaključna konferenca Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v vodarstvu

Arhiv: Zaključna konferenca Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v vodarstvu

V četrtek, 29. novembra 2018, je na gradu Kromberk pri Novi Gorici potekala konferenca Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v vodarstvu 2017-2018. Namenjena je bila predstavitvi doseženih rezultatov, dobrih praks in nadaljevanju posameznih aktivnosti po zaključku projekta 31.12.2018.

Arhivi