Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Posvet v zvezi s predpisanimi zahtevami na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

Zbornica komunalnega gospodarstva, v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, organizira posvet v zvezi s predpisi, pomembnimi za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, implementacijo teh zahtev in najpogostejšimi vprašanji s tega področja, ki se pojavljajo po uveljavitvi sprememb predpisov. Vsebine bosta predstavili mag. Nataša Vodopivec iz Direktorata za okolje in Andreja Čater iz Direktorata za vode in investicije Ministrstva za okolje in prostor.

Arhivi