Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Javna zahvala vsem zaposlenim v slovenskem komunalnem gospodarstvu

Arhiv: Javna zahvala vsem zaposlenim v slovenskem komunalnem gospodarstvu

Zbornica komunalnega gospodarstva se vsem zaposlenim v slovenskem komunalnem gospodarstvu zahvaljuje za njihovo požrtvovalno delo v času trenutnih kriznih razmer.

Arhiv: Slovenska IKT-podjetja ponujajo brezplačna orodja za delo na daljavo

Arhiv: Slovenska IKT-podjetja ponujajo brezplačna orodja za delo na daljavo

Nove razmere tudi v komunalni dejavnosti podjetja silijo v nove načine dela, na delo na daljavo, na virtualno sestankovanje in še bolj digitalno podprto skupinsko delo. Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS je skupaj s svojimi člani pripravilo posebno ponudbo in informacijo o brezplačnih orodjih za delo na daljavo, ki jih lahko uporabite v teh razmerah.

Arhiv: Komunaliada 2020 prestavljena na prihodnje leto

Arhiv: Komunaliada 2020 prestavljena na prihodnje leto

Tradicionalno 36. letno srečanje komunalnih delavcev - Komunaliada 2020, ki je bila predvidena za 5. in 6. junij 2020, je zaradi trenutnih kriznih razmer za letošnje leto odpovedana in se prestavlja na leto 2021.

Arhiv: Zbornica komunalnega gospodarstva opozorila, da robčki in krpe za čiščenje in razkuževanje ne sodijo v stranišče

Arhiv: Zbornica komunalnega gospodarstva opozorila, da robčki in krpe za čiščenje in razkuževanje ne sodijo v stranišče

V nedeljo, 22. marca 2020, obeležujemo svetovni dan voda, ko se spomnimo na najdragocenejšo dobrino, brez katere ni življenja na Zemlji. Slovenija ima številne vodne vire ter se po količini in kakovosti vode uvršča v sam evropski vrh. Tudi v času trenutnih kriznih razmer komunalna podjetja po vsej Sloveniji vlagajo trud v nemoteno oskrbo svojih odjemalcev z varno pitno vodo kot tudi zagotavljanje drugih gospodarskih javnih in izbirnih služb, kot so odvajanje in čiščenje odpadne vode, ravnanje z odpadki, javna snaga ter izvajanje pogrebnih in pokopaliških dejavnosti. Zbornica komunalnega gospodarstva je javnost opozorila na zdravstveno-varnostnime, operativne in kadrovske izzive, s katerimi se soočajo komunalna podjetja, in uporabnike pozvala k preudarnem ravnanju z odpadki.

Arhiv: Priporočila v povezavi s koronavirusom

Arhiv: Priporočila v povezavi s koronavirusom

Zbirka koristnih povezav, priporočil in smernic v povezavi s koronavirusom

Arhivi