Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


ULIČNI ZBIRALNIKI ZA E-ODPADKE IN KOTIČEK ZA ODDAJO ŠE DELUJOČIH APARATOV V CERKNICI

Danes je bila v Cerknici posebna predaja infrastrukture za še delujoče in nedelujoče aparate, na kateri so predstavniki podpisali posebne listine o predaji. Družba ZEOS, d.o.o. in JP Komunala Cerknica d.o.o. sta že novembra 2021 na nekatere ekološke otoke postavila v sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj 5 uličnih zbiralnikov za oddajo nedelujočih e-naprav in odpadnih baterij. V sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno pod sloganom Še sem uporaben pa sta omenjeni organizaciji postavili na Zbirni center Cerknica skupaj s projektnima partnerjema Zbornico komunalnega gospodarstva pri GZS in podjetjem TSD, d.o.o. poseben kotiček za oddajo še delujočih aparatov. Oba projekta sta sofinancirana s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter Evropske komisije.

Komunaliada 2022 - 36. srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije - Celje, 10. in 11. junij 2022

Letošnje komunaliade se bo v Celju udeležilo več kot 2.700 udeležencev iz 72 komunalnih podjetij.

Certifikat Voda iz pipe prejela Občina Železniki

Občina Železniki je 80. prejemnica certifikata Voda iz pipe.

POSTAVITEV KOTIČKOV ZA ODDAJO ŠE DELUJOČIH APARATOV V KRANJU IN ŠKOFJI LOKI

Na Zbirnem centru Zarica in na upravi Komunale Škofja Loka, d.o.o. sta bili danes uradni predaji kotičkov. Na srečanjih so predstavniki lokalnih partnerjev projekta in predstavniki občin podpisali posebno listino, v kateri so se zavezali k skupnemu cilju – zbrati čim več aparatov, ki jih bodo lahko predali v ponovno uporabo.

Arhivi