Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Tema letošnjega Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov je ponovna uporaba.

Arhiv: Tema letošnjega Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov je ponovna uporaba.

Organizatorji Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov so predstavili letošnjo temo največje ozaveščevalne akcije v Evropi. Aktivnosti se bodo letos osredotočile na izjemno pomembno in obenem najbolj kreativno obliko preprečevanja nastajanja odpadkov - ponovno uporabo.

Arhiv: Vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra za razvoj kadrov v vodarstvu - za področji oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Arhiv: Vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra za razvoj kadrov v vodarstvu - za področji oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Projektna pisarna je skupaj s kadrovskim partnerjem v prvem tromesečju pripravila temeljne dokumente za delovanje kompetenčnega centra, ustanovila strokovno skupino, ocenila razvitost kompetenc, izdelala kompetenčni model ter pripravila program potrebnih usposabljanj. Izvedla so se tudi nekatera zunanja kot tudi notranja usposabljanja prepoznanih profilov in kompetenc. V juniju 2017 smo z organizacijo izobraževanja za mentorje usposobili ca. 30 notranjih trenerjev (zaposlenih v partnerstvu) za prenos znanja in dobrih praks znotraj kompetenčnega centra. Vzpostavljena je tudi spletna stran, kjer si lahko preberete vse informacije o projektu in aktivnostih.

Arhiv: Komisija za urejanje in čiščenje javnih površin se je sestala na svoji 1. redni seji.

Arhiv: Komisija za urejanje in čiščenje javnih površin se je sestala na svoji 1. redni seji.

Upravni odbor Zbornice komunalnega gospodarstva je na svoji 11. seji dne 15. 5. 2017 ustanovil Komisijo za urejanje in čiščenje javnih površin in za njenega predsednika imenoval Gregorja Klemenčiča iz Komunale Novo mesto d.o.o. Komisija se je na svoji 1. seji sestala 27. 6. 2017. Na seji so člani komisije izvolili dva podpredsednika in razpravljali o delu komisije v prihodnje. Komisija bo aktivno sodelovala s predlogi normativnih rešitev, ki bodo omogočale ustrezno izvajanje te pomembne javne službe in si prizadevala za njen razvoj v prihodnje.

Arhiv: Projektu LIFE Gospodarjenje z e-odpadki, nad katerim bedi družba ZEOS, d.o.o., sta se danes priključili tudi občini Mozirje in Rečica ob Savinji.

Arhiv: Projektu LIFE Gospodarjenje z e-odpadki, nad katerim bedi družba ZEOS, d.o.o., sta se danes priključili tudi občini Mozirje in Rečica ob Savinji.

Na današnji slavnostni predaji sta le-te skupaj z lokalnim partnerjem Komunala Mozirje d.o.o. prejeli 6 uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije.

Arhiv: Ekološki projekt navdušuje brežiške otroke

Arhiv: Ekološki projekt navdušuje brežiške otroke

Komunala Brežice želi s projektom Ohranimo čisto okolje najmlajše spodbuditi k skrbi za okolje. "Ne sme nam biti vseeno, kako se obnašamo v okolju, v katerem živimo."

Arhiv: Delavnica »E-odpadki in naše okolje« je 16. junija 2017 na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra pospremila nedavno predajo uličnih zbiralnikov za stare aparate in baterije občinam Kamnik in Komenda.

Arhiv: Delavnica »E-odpadki in naše okolje« je 16. junija 2017 na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra pospremila nedavno predajo uličnih zbiralnikov za stare aparate in baterije občinam Kamnik in Komenda.

Delavnico je izvedla družba ZEOS, d.o.o. v sodelovanju z Zavodom Mladinska mreža MaMa v okviru projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj. Vodja in moderatorji dogodka Urša Dolinšek (ZEOS, d.o.o.), Urban Krevl in Kaja Čop (Zavod Mladinska Mreža MaMa), Admir Betić (Publicus, d.o.o. Ljubljana) in Neža Vavpetič (MC Kotlovnica Kamnik) so dijake na zabaven, a poučen način popeljali v svet e-odpadkov.

Arhiv: Vabimo vas na tri lokalne dogodke - lansiranje uličnih zbiralnikov za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij.

Arhiv: Vabimo vas na tri lokalne dogodke - lansiranje uličnih zbiralnikov za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij.

Dogodki bodo 19. junija ob 9:00 pred upravo Komunale Mozirje, Mozirje, 20. junija ob 9:00 v ZC Dobrava, Ormož in 20. junija ob 13:00 v ZC Radlje ob Dravi, Radlje ob Dravi. Več o dogodkih v priponkah.

Arhiv: Podeljena nagrada in priznanja Zbornice komunalnega gospodarstva.

Arhiv: Podeljena nagrada in priznanja Zbornice komunalnega gospodarstva.

Na Komunaliadi 2017 v Krškem smo podelili nagrado in priznanja za leto 2016 (v primeru jubileja se lahko podeli priznanje za leto 2017).

Arhiv: Komunaliada 2017 uspešno zaključena.

Arhiv: Komunaliada 2017 uspešno zaključena.

Komunaliada 2017 - XXXIII. Srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije - je uspešno zaključena. Prvi dan je potekal strokovni posvet vodilnih in vodstvenih delavcev s predstavniki države in lokalne skupnosti. Drugi dan je bil namenjen komunalnim igram. Skupna zmaga športnih in delovnih tekmovanj je ostala doma, v podjetju Kostak, drugo mesto je zasedlo podjetje Mariborski vodovod, tretje pa podjetje Nigrad.

Arhiv: Radovljiški dijaki E-ciklirali

Arhiv: Radovljiški dijaki E-ciklirali

Dijaki iz Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica so se 6. junija na delavnici »E-odpadki in naše okolje« seznanili z nastajajočo infrastrukturo oddajanja starih aparatov po državi ter razvijali nove ideje na področju E-cikliranja. Dogodek se je zgodil v sklopu lanskega lansiranja uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije v občine Radovljica, Bled, Gorje, Škofja Loka, Železniki in Gorenja Vas – Poljane, in sicer v sklopu projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj, ki ga vodi družba ZEOS, d.o.o.

Arhivi