Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Posvet - priprava akcijskega načrta za izvajanje Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode.

Arhiv: Posvet - priprava akcijskega načrta za izvajanje Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode.

3. julija 2017 je Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z GZS-Zbornico komunalnega gospodarstva organiziralo posvet v zvezi s pripravo akcijskega načrta za izvajanje Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode. Na posvetu so bile skoraj 100 udeležencem iz občin in izvajalcev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode podrobneje predstavljene zahteve Evropske komisije glede priprave akcijskega načrta za izpolnitev zahtev iz direktive.

Arhivi