Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Več kot 150 udeležencev na predstavitvi osnutka Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

Več kot 150 udeležencev na predstavitvi osnutka Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

Predstavniki Ministrstva za okolje in prostor so v sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva 11. julija 2019 več kot 150 udeležencem predstavili osnutek Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.