Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Najava konsolidirane obratne dražbe

Zbornica komunalnega gospodarstva bo za svoje člane organizirala skupna javna naročila za sorodno blago oziroma storitve in tako omogočila doseganje nižjih nabavnih cen.

Arhiv: Računovodenje okoljskih dajatev

Arhivi