Zbornica komunalnega gospodarstva

Članstvo


Po Standardni klasifikaciji dejavnosti spadajo v GZS – Zbornice komunalnega gospodarstva podjetja pod naslednjimi šiframi:

01.411  Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin (delno)
37.100  Reciklaža kovinskih odpadkov (delno)
37.200  Reciklaža nekovinskih odpadkov (delno)
41.000  Zbiranje, čiščenje, distribucija voda
45.210  Splošna gradbena dela (pomožna komunalna dela, vzdrževanje mestnih cevovodov, komunikacij in energetske napeljave)
63.210  Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu – obratovanje parkirišč
74.700  Čiščenje objektov in opreme - dimnikarska služba
90.010  Ravnanje z odplakami
90.021  Zbiranje in odvoz odpadkov
90.022  Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdih odpadkov
90.023  Ravnanje z nevarnimi odpadki
90.031  Čiščenje okolja
90.032  Druge storitve javne higiene
93.300  Pogrebne storitve


Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva