Zbornica komunalnega gospodarstva

Članarina


Člani plačujejo ZKG osnovno članarino, ki jo določi Upravni odbor ZKG ob sprejemanju Programa dela in finančnega načrta za naslednje leto (Poslovni načrt) na osnovi vnaprej sprejetih kriterijev.

ZKG samostojno razpolaga s svojo osnovno članarino in vsemi dodatno zbranimi sredstvi iz naslova trženja storitev in dodatno zbranih sredstev.

Sklep o članarini ZKG (sprejet na seji UO ZKG):

  • Za člane zbornice je osnova izračuna članarine seštevek vkalkuliranih plač v preteklem letu;
  • Stopnja za odmero je 0.242% osnove iz prejšnje alineje;
  • Najmanjši znesek letne članarine je 460,-€;
  • Največji znesek letne članarine je 7.900,- €.

Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva