Zbornica komunalnega gospodarstva

Člani ZKG po SKD 

35.220

Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži

36.000

Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode

35.300

Oskrba s paro in vročo vodo

37.000

Ravnanje z odplakami

38.110

Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov

38.120

Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov

38.210

Ravnanje z nenevarnimi odpadki

38.220

Ravnanje z nevarnimi odpadki

38.310

Demontaža odpadnih naprav

38.320

Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov

39.000

Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

81.210

Splošno čiščenje stavb

81.220

Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme

81.290

Čiščenje cest in drugo čiščenje

81.300

Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

96.030

Pogrebna dejavnost

Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva