Zbornica komunalnega gospodarstvaSmernice in priporočila komunalnim podjetjem v času koronavirusa

 

Na tem mestu so zbrane ažurne informacije, smernice in priporočila izvajalcem javnih slubž oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadne vode in ravnanja z odpadki kot tudi izvajalcem pogrebnih in pokopaliških storitev ter dimnikarskim službam.

Nacionalne in mednarodne smernice in priporočila so zbrani na tej povezavi.

Informacije se sporti ažurirajo.

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na e-naslovu komunala@gzs.si ali tel. št. 01 5898 484.


Pripravlja: GZS-Zbornica komunalnega gospodarstva