Zbornica komunalnega gospodarstva

Stalna delovna telesa


Zbornica komunalnega gospodarstva ima stalna delovna telesa:

 • Komisija za oskrbo s pitno vodo;
 • Komisija za ekonomiko;
 • Komisija za odvajanje in čiščenje odpadnih voda;
 • Podkomisija za male komunalne čistilne naprave;
 • Komisija za urejanje in čiščenje javnih površin;
 • Komisija za ravnanje z odpadki;
 • Komisija za pogrebno in pokopališko dejavnost,
 • Komisija za dimnikarsko dejavnost;
 • Komisija za nagrade in priznanja ZKG;
 • Komisija za kolektivna pogajanja;
 • Programski svet za pripravo Konference komunalnega gospodarstva Slovenije.

Direktor ZKG je član Komisije za nagrade ZKG in Komisije za kolektivna pogajanja po funkciji.

 

 


Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva