Zbornica komunalnega gospodarstva

KOLEKTIVNA POGODBA KOMUNALNIH DEJAVNOSTI (KPKD)

 

5. junija 2015 je bila slavnostno podpisana nova Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti s tarifno prilogo, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 43/2015 z dne 19. 6. 2015.

Kolektivna pogodba velja za delodajalce, ki so člani GZS-Zbornice komunalnega gospodarstva ali ZDS-Sekcije storitve, ki trajno opravljajo dejavnost na območju Republike Slovenije. Velja za delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo eno od dejavnosti razvrščenih v naslednje podrazrede dejavnosti po SKD 2008 (šifre): 35.220, 35.300, 36.000, 37.000, 38.110, 38.120, 38.210, 38.220, 38.310, 38.320, 39.000, 81.210, 81.220, 81.290, 81.300 in 96.030. Prav tako velja za delodajalce, ki so člani GZS-Zbornice komunalnega gospodarstva in opravljajo strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb, če so organizirani kot družba, v katero so povezana javna podjetja, ki kot glavno dejavnost opravljajo katerokoli zgoraj navedeno dejavnost. Veljavnost kolektivne pogodbe je 5 let.

Na novo so podpisniki kolektivne pogodbe vključili v kolektivno pogodbo poglavje, ki nanj opozarja Konvencija 154 o spodbujanju kolektivnega dogovarjanja, in sicer poglavje o mirnem reševanju individualnih delovnih sporov z mediacijo in arbitražo. Poglavje o mirnem reševanju kolektivnih sporov pa je že bila tradicionalna vsebina te kolektivne pogodbe.

21. decembra 2016 so podpisniki kolektivne pogodbe podpisali Spremembe in dopolnitve KPKD, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016, ki so stopile v veljavo 1.1.2017. S temi spremembami in dopolnitvami se urejajo spremembe, ki se nanašajo na opredelitev tarifnih razredov, sestavo in delovanje Komisije za spremljanje in razlago KPKD in pravico povračila stroškov prehrane med delom.

22. februarja 2017 so podpisniki kolektivne pogodbe podpisali Tarifno prilogo h KPKD, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017, z začetkom uporabe od 1. 1. 2017 dalje.

21. decembra 2017 so podpisniki kolektivne pogodbe podpisali Tarifno prilogo h KPKD, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017, z začetkom uporabe od 1. 1. 2018 dalje.

19. decembra 2018 so podpisniki kolektivne pogodbe podpisali Tarifno prilogo h KPKD, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019, z začetkom uporabe od 1. 1. 2019 dalje. 

18. decembra 2019 so podpisniki kolektivne pogodbe podpisali novo Tarifno prilogo h KPKD, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019, z začetkom uporabe od 1. 1. 2020 dalje. 

Povezava na neuradno prečiščeno besedilo (Pravni portal GZS).

Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva