Zbornica komunalnega gospodarstva

KOLEKTIVNA POGODBA KOMUNALNIH DEJAVNOSTI (KPKD)

 

Socialni partnerji GZS – Zbornica komunalnega gospodarstva in Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za storitve kot predstavnika delodajalcev ter Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije in KNSS – Neodvisnost Konfederacija novih sindikatov Slovenije kot predstavnika delojemalcev so dne 16. junija 2021 slavnostno podpisali novo Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti za obdobje petih let.


Nova Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021.

 

Kolektivna pogodba velja za delodajalce, ki so člani GZS-Zbornice komunalnega gospodarstva ali ZDS-Sekcije storitve, ki trajno opravljajo dejavnost na območju Republike Slovenije. Velja za delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo eno od dejavnosti razvrščenih v naslednje podrazrede dejavnosti po SKD 2008 (šifre): 35.220, 35.300, 36.000, 37.000, 38.110, 38.120, 38.210, 38.220, 38.310, 38.320, 39.000, 81.210, 81.220, 81.290, 81.300 in 96.030. Prav tako velja tudi za delodajalce, ki so člani GZS – Zbornice komunalnega gospodarstva in opravljajo strokovne tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb, če so organizirani kot družba, v katero so povezana javna podjetja, ki opravljajo katerokoli dejavnost iz prvega odstavka tega člena kot glavno dejavnost. Veljavnost kolektivne pogodbe je 5 let.

Povezava na neuradno prečiščeno besedilo (Pravni portal GZS).

Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva