Zbornica komunalnega gospodarstva

KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN RAZLAGO KPKD

Komisija za spremljanje in razlago KPKD za obdobje 2021-2026 še ni bila imenovana.