Zbornica komunalnega gospodarstva

KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN RAZLAGO KPKD

V skladu z 2. členom KPKD stranki kolektivne pogodbe imenujeta šestčlansko komisijo za spremljanje izvajanja in razlago KPKD.  Vsaka pogodbena stranka imenuje tri člane, Komisiji izmenično predseduje predstavnik ene od strank kolektivne pogodbe, delodajalcev in delojemalcev*. Mandat predsednika traja eno leto od dneva imenovanja. Prvim mandat pripada delojemalski strani.

 


TELO:

Komisija za spremljanje izvajanja in razlago KPKD

MANDATNO OBDOBJE:

2015 - 2020

ŠT.:

IME:

PRIIMEK:

FUNKCIJA:

1.

Majda

Marolt

Predsednica*

 

Mija

Šuster

Namestnica

2.

Mojca

Brinovec

Članica

 

Anton

Požar

Namestnik

3.

Vlado

Klobas

Član

 

Edi

Jazbinšek

Namestnik

4.

Janko

Širec

Član

 

Sandi 

Grčar

Namestnik

5.

Metka

Penko Natlačen

Članica

 

Cvetka

Furlan

Namestnica

6.

Tatjana

Arčan

Članica

 

Slavi

Pirš

Namestnica

 

Poslovnik Komisije za spremljanje in razlago KPKD.

Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva