Zbornica komunalnega gospodarstva

Mednarodno sodelovanje


1. Sodelovanje z EurEau (evropsko združenje nacionalnih združenj s področja oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadnimi vodami)


 

2. Sodelovanje z MWE - Municipal Waste Europe (Evropsko združenje nacionalnih združenj s področja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki)

 

 

3. Sodelovanje z ESCHFOE - European Federation of Chimney - Sweeps (Evropska federacija dimnikarskih mojstrov)