Zbornica komunalnega gospodarstva

Mednarodno sodelovanje

 

1. Sodelovanje z EurEau (Evropsko združenje nacionalnih združenj s področij oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadnimi vodami)


2. Sodelovanje z MWE - Municipalities, Waste Management and Legislation (Evropsko združenje nacionalnih združenj s področja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki): 


Pripeti dokumenti:

 

3. Sodelovanje z ESCHFOE - European Federation of Chimney - Sweeps (Evropska federacija dimnikarskih mojstrov)