Zbornica komunalnega gospodarstva

Nagrade in priznanja Zbornice komunalnega gospodarstva

 

Zbornica komunalnega gospodarstva (v nadaljevanju ZKG) vsako leto podeljuje nagrado in priznanja za podjetniške in osebne dosežke na področju komunalnega gospodarstva v Republiki Sloveniji.

Nagrado in priznanja se podeljuje za preteklo koledarsko leto, ob jubilejih pa se priznanja lahko podeli za tekoče koledarsko leto.

Nagrada se podeli, če so dosežki vplivali na trajne rezultate poslovanja in splošen ugled gospodarske družbe v širšem družbenem okolju. Priznanje se podeli podjetju, za uspešno delo, posameznikom pa za njihov prispevek in dolgoletno delo na področju komunalnih dejavnosti. Dosežke kandidatov za nagrado in priznanja ocenjuje Komisija za nagrade in priznanja ZKG, (v nadaljevanju komisija). Na podlagi ocenjevanja komisija oblikuje predlog za podelitev nagrad in priznanj. Komisija lahko sama prekvalificira predlog za podelitev nagrade in na tej podlagi predlaga podelitev priznanja ZKG.

Komisija deluje v skladu s temi pravili in je pri svojem delu neodvisna.

Komisija o svojem delu in predlogu za podelitev nagrade in priznanj poroča Upravnemu odboru ZKG, ki sprejme odločitev o podelitvi nagrade in priznanj.

Podeljevanje nagrad in priznanj Zbornice komunalnega gospodarstva opredeljujejo pravila, sprejeta na UO zbornice.

Celotno besedilo je objavljeno v pripetem dokumentu.

Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva