Zbornica komunalnega gospodarstva

Nagrade in priznanja ZKG za leto 2017


Zbornica komunalnega gospodarstva vsako leto podeljuje nagrade in priznanja za preteklo leto (ob jubileju se priznanje lahko podeli tudi za tekoče leto). 8. junija 2018 smo na Komunaliadi 2018 v Celju podelili:


Nagrado Zbornice komunalnega gospodarstva:


Javnemu podjetju Komunala Kranj d.o.o., za šestdeset let uspešnega delovanja in posebne podjetniške dosežke na področju komunalne dejavnosti.

 

In priznanja Zbornice komunalnega gospodarstva:

 

Javnemu komunalnemu podjetju JKP d.o.o. Slovenske Konjice, za izjemne organizacijske dosežke na področju komunalnih dejavnosti in štirideset let uspešnega delovanja na komunalnem področju.

 

Javnemu podjetju Komunala Laško d.o.o., za trideset let poslovanja v sedanji organizacijski obliki, sedemdeset let organiziranega delovanja na področju komunalne dejavnosti in devetdeset let organiziranega delovanja vodovoda.

 

Gospodu Rudolfu Horvatu, univ. dipl. prav., za izjemne dosežke pri vodenju in razvoju podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o., dolgoletno delo in prispevek na področju gospodarnega ravnanja z odpadki v Sloveniji.


Arhivsko:

Zbornica komunalnega gospodarstva, v skladu z Pravili o nagradah in priznanjih Zbornice komunalnega gospodarstva, objavlja Razpis za podelitev nagrad in priznanj za leto 2017 na področju komunalnega gospodarstva.

Celotno besedilo razpisa in obrazci za prijavo:

RAZPIS_2017

OBRAZEC_NAGRADA_2017

OBRAZEC_PRIZNANJE_2017

Vloga mora vsebovati izpolnjene prijavne obrazce. Prijavno dokumentacijo je potrebno poslati v pisni obliki.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno:

»Ne odpiraj, vloga na Razpis za podelitev nagrad in priznanj ZKG (za leto 2017)« na naslov GZS - Zbornica komunalnega gospodarstva, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana.

Rok za oddajo prijav je petek, 23. 02. 2018 do 13.00 ure.

Informacije:

GZS – Zbornica komunalnega gospodarstva, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, tel. 01 58 98 484, komunala@gzs.si

Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva